null

Spotkania szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach wsparcia doradztwa zawodowego i promowania szkół zawodowych w dniach 3 – 6 lutego br. odbyły się spotkania szkoleniowe „Czas dla zawodowców na Woli”. Szkolenia zorganizowane były w ośmiu wolskich z

espołach szkół kształcący w zawodach. W spotkaniach uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy i wychowawcy klas ósmych szkół podstawowych Woli, Bemowa i Ursynowa. Celem spotkań było zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół zawodowych na rok szkolny 2010/2021, specyfiką kształcenia w zawodach oraz warunkami nauki w technikach, branżowych szkołach I oraz II stopnia. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka z udziałem Pani Grażyny Orzechowskiej - Mikulskiej Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Pani Marioli Zielińskiej Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania oraz dyrektorów wszystkich wolskich szkół zawodowych. Po zakończonej ogólnej prezentacji uczestnicy poznali ofertę kształcenia w Zespole Szkół nr 36 im Marcina Kasprzaka. Przedstawione zostały atrakcyjne zawody: technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik programista, które cieszą się duż

ym zainteresowaniem na rynku pracy, są też dobrą podbudową do podjęcia studiów na wyższych uczelniach. Nauczyciele oglądali pracownie zawodowe, gdzie mogli z bliska obejrzeć „warsztat pracy i nauki ucznia”. Przez kolejne cztery dni grupa pedagogów, doradców zawodowych i wychowawców klas ósmych odwiedziła 7 pozostałych wolskich szkół zawodowych. W każdej szkole przedstawiane były prezentacje dotyczące możliwości odbywania praktyk i podjęcia dalszej nauki po skończeniu szkoły, predyspozycje kandydatów do nauki w wybranym zawodzie oraz perspektywy zatrudnienia. Prezentowane były zawody, których kształcenie o

dbywa się od dawna, zawody mniej znane i zawody nowe. Szkoły udostępniały do obejrzenia zarówno nowocześnie wyposażone pracownie zawodowe jak i przeznaczone do kształcenia ogólnego. Spotkania były także wyjątkową okazją do zobaczenia uczniów w czasie realizacji zajęć praktycznych, prowadzenia rozmów ze społecznością odwiedzanej szkoły, uzyskania kompetentnych odpowiedzi na pytania związane z różnymi kierunkami kształcenia. Prezentowane były prace uczniów, ich osiągnięcia, oferty ciekawych zajęć pozalekcyjnych, możliwości udziałów w realizowanych przez szkołę projektach. Uczestnicy poznali możliwości jakie daje:

  • kształcenie w unikatowym zawodzie technik ortopeda w Techniku nr 23 im. Fryderyka Skarbka na ul. Ożarowskiej 71. Jest to jedyne technikum na Mazowszu kształcące w zawodzie technik ortopeda,
  • wybór jednego z poszukiwanych na rynku pracy zawodów z branży budowlanej: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie w Technikum Budowlanym nr 5 im. prof. Stefana Bryły,
  • podjęcie nauki w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz w Technikum nr 26 i Branżowej Szkole I stopnia nr 6 im. Michała Konarskiego na ul. Okopowej 55a w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
  • wybór zawodów z branży audiowizualnej tj. technik fotografii i multimediów oraz fotograf w Zespole Szkół Fototechnicznych na ul. Spokojnej 13 w specjalistycznych pracowniach,
  • branża motoryzacja w zawodach: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Kształcenie zawodowe i bogato wyposażone w nowoczesny sprzęt warsztaty prezentowano w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, al. Jana Pawła II 69,
  • nauka w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji turystyki prezentowano w Zespole Szkół nr 7 na ul. Chłodnej 36/46,
  • kształcenie w zawodach: technik organizacji turystyki, technik reklamy, technik hotelarstwa prezentował Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych na ul. Ogrodowej 10.

Nauczyciele uzyskali szereg przydatnych informacji i materiałów, które pomocne będą w planowaniu kariery edukacyjno - zawodowej i wspieraniu absolwentów klas ósmych w podejmowaniu trudnych dla nich decyzji życiowych.

Dobry ZAWÓD - Dobre ŻYCIE

IMAG9026
Zobacz galerię (6 zdjęć)
image_17398
image_17413
ZSF_3_Doradcy
DSC_0469
DSC_0458