null

Społeczna Rada Kombatancka powołana przy Burmistrzu Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie


Społeczna Rada Kombatancka pełni funkcję doradczo-opiniującą przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw związanych z działalnością związków i stowarzyszeń kombatanckich na terenie Dzielnicy Wola.


Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury uczestniczy w spotkaniach oraz nadzoruje sprawy związane z organizacją spotkań Rady Kombatanckiej.

Członkowie Społecznej Rady Kombatanckiej powołanej przy Burmistrzu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Przewodniczący Rady
Jerzy Zakrzewski
Światowy Związek Żołnierzy AK Zgrupowanie „Chrobry II”
Adres Związku:
ul. Długa 22,
tel. 635 67 83

Sekretarz Rady
Janina Marciniak
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Rejonu Warszawa-Wola
Adres Związku:
ul. Siedmiogrodzka 5,
tel. 632 42 04

Zbigniew Rylski
Światowy Związek Żołnierzy AK
Okręg Warszawa
Środowisko Żołnierzy Batalionu „Parasol”
Adres Związku:
02-008 Warszawa
ul. Koszykowa 82-B

Daniel Mirkowicz
Wolność i Niezawisłość
Komenda Główna Warszawa-Wola
Adres Związku:
ul. Siedmiogrodzka 5,
tel. 632 42 04

Jan Rozwandowicz
Koło Związku Sybiraków
Warszawa Wola-Bemowo
Adres Koła:
ul. Siedmiogrodzka 5,
tel. 632 42 04

Władysław Rusiecki
Światowy Związek Żołnierzy AK Zgrupowanie „Obroża”
Adres Związku:
ul. Działdowska 6,
tel. 632 31 96

Stanisław Czechak
Związek Inwalidów Wojennych RP
Zarząd Oddziału Warszawa-Wola
Adres Związku:
ul. Obozowa 85,
tel. 836 22 15 


 

Kontakt ze Społeczną Radą Kombatancką za pośrednictwem Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kultury  tel. (+48) 22 4435658

Adres:
ul. Obozowa 85, null Warszawa