null

#Open_Smolna - bezpłatny wykład dla przedsiębiorców: Fundusze UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

#Open_Smolna - bezpłatny wykład dla przedsiębiorców: Fundusze UE

Centrum Przedsiębiorczości Smolna wznawia projekt #Open_Smolna, w ramach którego organizowane są bezpłatne wykłady z przedstawicielami instytucji wsparcia przedsiębiorczości.

Już jutro w godzinach 10:00-11:00 online odbędzie się pierwszy wykład, którego tematem będą „Fundusze UE na założenie i rozwój działalności gospodarczej”.

Wydarzenie odbędzie się na platformie Teams

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTliZTgwYjYtZTZkYS00OWU1LWJiMDItNmY4NTZjMTgzOWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210e4d7a7-452f-497a-869f-c399df8d4540%22%2c%22Oid%22%3a%22ebbe7ac9-2767-47fa-bc6c-eb03c6fc8e3a%22%7d

Więcej informacji na stronie www.biznes.um.warszawa.pl