null

Sesje Rady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz informuje, że sesje Rady Dzielnicy Wola będą zwoływane w przypadku konieczności zaopiniowania materiałów przez Radę Dzielnicy w trybie określonym w Statucie Dzielnicy Wola.

Wszelkie pytania związane z pracą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy prosimy kierować na adres e-mail: wola.wor@um.warszawa.pl

Radni Dzielnicy Wola apelują o zachowanie ostrożności i zachęcają do bieżącego monitorowania aktualnych informacji na temat epidemii tutaj oraz na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne – m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego.


  • Informacje o sesjach Rady Dzielnicy Wola kadencji 2018-2023 - kliknij tutaj
  • Informacje o sesjach Rady Dzielnicy Wola kadencji 2014-2018 - kliknij tutaj
  • Informacje o sesjach Rady Dzielnicy Wola kadencji 2010-2014 - kliknij tutaj

Proponowany harmonogram sesji Rady Dzielnicy Wola
czerwiec 2021 – grudzień 2021

(terminy mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju)

  • 1 lipca 2021 (czwartek)
  • 24 sierpnia 2021 (wtorek)

    Wszystkie materiały związane z obradami Sesji Rady Dzielnicy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij tutaj

 

koronawirus plakat informacyjnt

 

Załączniki: