null

Ruszył Konkurs Grantowy pn.: "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowany ze środków unijnych.

Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 22 czerwca do 21 sierpnia (do godziny 14:00) br.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-pn-uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa/

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: door@pfron.org.pl