null

Rozszerzono obszar objęty Programem Identyfikatorów dla Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W przyszłym roku na kolejnych 17 wolskich podwórkach nie zaparkuje nikt, kto nie będzie posiadał specjalnego identyfikatora – to kontynuacja docenianego przez mieszkańców dzielnicowego projektu. Na Woli powiększony zostanie obszar objęty “Programem Identyfikatorów dla Mieszkańców”. - Pilotażowy Program wprowadzony w grudniu 2018 r. spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. Wspólnoty i spółdzielnie apelowały do władz dzielnicy o jego rozszerzenie, szczególnie w obliczu poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania – mówi Bartłomiej Kubicki, wolski radny. Cieszymy się, że już niedługo przed kolejnymi podwórkami pojawiają się zakazy wjazdu dla osób nieposiadających odpowiednich identyfikatorów - dodaje.  Prace obejmujące powiększenie obszaru podzielono na 3 etapy. – Realizacja I etapu, który obejmuje zmiany na podwórkach w okolicy ulic Smoczej, Nowolipia, Nowolipki, Dzielnej, Wolności i al. Jana Pawła II, zaplanowana jest na początek 2021 roku – informuje Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. - Wykonanie kolejnych etapów, będzie możliwe po zatwierdzeniu zmiany organizacji ruchu przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu, mam jednak nadzieję, że wszystko uda się zakończyć w pierwszej połowie 2021 r. Harmonograprac dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola - dodaje burmistrz Strzałkowski.  Celem programu jest umożliwienie mieszkańcom oraz najemcom lokali użytkowych zaparkowania samochodu w obrębie miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności. - Wielu dojeżdżających na Wolę kierowców w obliczu konieczności uiszczenia zapłaty za parkowanie w SPPN wybiera parkowanie na podwórkach, często w miejscach zupełnie do tego nieprzystosowanych jak chodniki czy tereny zielone.  Zdarza się, że samochody pozostawione na cały dzień blokują wyjazd z garaży czy drogę pożarową. Dlatego na osiedlach objętych programem pojawiają się wyznaczone miejsca postojowe dostępne tylko dla osób z identyfikatorem – tłumaczy Adam Matusik, radny dzielnicy Wola.  Identyfikator mogą otrzymać osoby, które:  
  • posiadają meldunek w obrębie danego podwórka, 
  • posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w obrębie danego podwórka, 
  • prowadzące działalność gospodarczą i posiadające tytuł prawny do lokalu.
Wnioski o wydanie identyfikatorów można składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola przy ulicy Bema lub właściwym terytorialnie Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców: TZOM Koło - ul. Ciołka 33, TZOM Ogrodowa - ul. Ogrodowa 28/30, TZOM Nowolipki - ul. Nowolipki 16 lub TZOM Młynów - ul. Wawelberga 15. Wydanie identyfikatora jest bezpłatne. Harmonogram -PROGRAM IDENTYFIKATORÓW DLA MIESZKAŃCÓW