null

Rozstrzygnięcie konkursu wieloletniego na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Woli.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

27 listopada b.r. zostało podpisane Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2009 – 2012 zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi.
W ramach konkursu sfinansowane zostało prowadzenie przez trzy lata czterech świetlic z terenu Woli na łączną kwotę 1 328 700,00 zł.

Załączniki: