null

Rozpoczął się nabór do najlepszych klas matematycznych w Polsce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rozpoczęła się nabór do klas matematycznych w Szkole Podstawowej nr 221. Uczniowie objęci autorskim programem nauczania opracowanym przez dr hab. Wojciecha Guzickiego osiągają imponujące wyniki i są laureatami wielu konkursów matematycznych. Od września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej funkcjonują klasy z autorskim programem nauczania matematyki. Jego twórcą jest dr hab. Wojciech Guzicki – wybitny matematyk, doświadczony dydaktyk, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. - Do klas uczęszczają utalentowani matematycznie uczniowie z Warszawy i okolic, a patronat naukowy nad przedsięwzięciem sprawuje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Co wyróżnia naukę w klasach z „autorskim programem nauczania matematyki”? Sześć godzin zajęć matematyki tygodniowo, dobra organizacja (uczniowie są dzieleni na grupy ze względu na poziom umiejętności i tempo pracy), możliwość udziału w kołach przedmiotowych z innych nauk ścisłych oraz fachowa opieka nauczycieli - pasjonatów, posiadających doświadczenie w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie. – Zastanawialiśmy się z kolegą, co było atutem zajęć, na których nauczyliśmy się najwięcej. Doszliśmy do wniosku, że był to odpowiedni dobór zadań. Tym się kierujemy w naszych klasach. Chcemy, aby wszyscy nasi uczniowie (nieraz bardzo zróżnicowani matematycznie) zawsze mieli przed sobą odpowiednie wyzwania – mówi Filip Majewski, nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 221. W dydaktyce kluczowe jest zindywidualizowanie pracy z uczniem. - Lekcje są zaplanowane tak, aby każdy mógł znaleźć zadania dopasowane do swojego poziomu. Gdy czegoś nie wiem, mogę się zwrócić z prośbą do nauczycieli lub koleżanek czy kolegów” – zauważa Zosia, z klasy ósmej. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. - Projekt okazał się ogromnym sukcesem. Świadczą o tym chociażby wyniki, jakie nasi uczniowie odnoszą w konkursach matematycznych – twierdzi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. W Olimpiadzie Matematycznej Juniorów - 12 uczniów zakwalifikowało się do finału, co stanowi 10% uczestników z całego kraju. Tym samym jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce. Finalistów mamy tylu, ilu łącznie województwa: świętokrzyskie, śląskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, opolskie i podlaskie – mówi Grażyna Orzechowska - Mikulska. Z kolei w finale kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z:
  • matematyki znalazło się 11 uczniów (czekamy na wyniki końcowe),
  • chemii - 4 uczniów, z czego 2 otrzymało tytuł laureata i 2 tytuł finalisty,
  • biologii - 3 uczniów (czekamy na wyniki),
  • geografii - 1 uczeń,
  • fizyki - 1 uczeń,
  • informatyki - 3 uczniów (jesteśmy drugą szkołą na Mazowszu pod względem liczby uczestników w finale).
Nie mniejsze sukcesy odnoszą nasi „młodzi matematycy” w konkursach „Olimpus”, „Alfik”, „Kangur” i „MAT”. Co zrobić, aby się stać się uczniem klas z „autorskim programem nauczania matematyki? Szkoła Podstawowa nr 221 im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej prowadzi nabór na kolejny rok szkolny. Do 31 maja można składać wnioski o przyjęcie do klasy VII w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice mogą przesyłać skany podpisanych wniosków o przyjęcie do klasy „matematycznej” na adres mailowy: sp221@edu.um.warszawa.pl. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej szkoły: http://sp221.edu.pl/nowa/klasy-matematyczne/ Pierwszeństwo w rekrutacji do klas VII z „autorskim programem matematykimają laureaci i finaliści konkursów organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Olimpiady Matematycznej Juniorów oraz konkursu "FerMat".