null

Rozmawiamy o bezpieczeństwie pożarowym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W sali konferencyjnej siedzą na krzesłach zebrane osoby, przed nimi strażak prezentuje gaśnicę
Spotkanie o bezpieczeństwie pożarowym w OPS Wola

O bezpieczeństwie pożarowym rozmawialiśmy z seniorami 27 października br. w Ośrodku Pomocy Społecznej. Pogadankę informacyjną zorganizowaliśmy we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów i Działem Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS Wola oraz dzięki zaangażowaniu dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 przy ul. Chłodnej. W spotkaniu wzięli udział policjanci z Komedy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Czasami chwila nieuwagi, brak wyobraźni, odpowiedzialności, a czasami zbieg różnych okoliczności na które mogliśmy zareagować, aby uniknąć najgorszego czyli pożaru spowodowały, że ludzie tracą dach nad głową. W miniony weekend na Woli mieszańcy bloku zostali pozbawieni mieszkań, mimo, że nie spłonęły to jednak przez pożar nie mają możliwości z nich korzystać. Na początku roku podobny pożar w garażu podziemnym w innym bloku pozbawił kilkadziesiąt osób własnych mieszkań. Wydarzenia te znowu przypomniały, że zagrożenia pożarowego nie możemy lekceważyć. Dlatego postanowiliśmy porozmawiać z mieszańcami na temat przyczyn powstawania pożarów w warunkach domowych, zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego.

Wiele informacji o zagrożeniach pożarowych oraz dobrych rad rozsądnego zachowania się z sytuacji pojawienia się pożaru przekazał zebranym mieszkańcom prowadzący spotkanie strażak z JRG-4. Przedstawiane obrazy palących się urządzeń kuchennych, pokoi czy całych domów przemawiają do ludzkiej wyobraźni i nie wymają komentarzy jak strasznym i nieprzewidywalnym żywiołem jest ogień. Ale celem spotkania było przede wszystkim przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, zwrócenie uwagę na przyczyny pożarów w mieszkaniach, domach czy garażach, itp., przypomnienie zasad ewakuacji i skutecznego wzywania pomocy. Seniorzy z uwagą przyglądali się prezentacji, z której można było dowiedzieć się wielu cennych informacji, w tym także o urządzeniach ratujących życie, typu czujniki czadu czy dymy, gaśnice, które przy niewielkich nakładach finansowych można by posiadać, aby ochronić swój dom przed ogniem.  Przy okazji tego spotkania pojawił się  apel o niezastawianie dróg pożarowych czy dróg ewakuacyjnych z mieszkań, tj. korytarzy, klatek schodowych zbędnymi łatwopalnymi przedmiotami, bo w sytuacji pożaru to czas na udzielenie pomocy osobom zagrożonym czy poszkodowanym jest bardzo krótki. Należy też pamiętać, że w budynkach zbiorowego zamieszkania pożar jednego mieszkania czy garażu może spowodować szkody znacznie większe i zagrozić życiu znacznie większej liczbie osób. Spotkanie było ciekawe, dynamiczne i dobrze przygotowane merytorycznie. Słuchacze zaangażowali się do dyskusji i wyciągania wniosków, dzielili się własnymi doświadczeniami i zwracali uwagę na różne problemy w ich najbliższym otoczeniu.

Na spotkanie zaprosiliśmy również przedstawicieli Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV
z ul. Żytniej 36, których obecność i wystąpienie pozwoliły na przypomnienie zebranym o konieczności zwracania uwagi na ochronę swoich pieniędzy, dokumentów i cennych przedmiotów, a także zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami podszywającymi się pod wnuczków, policjantów czy inne służby. Metody oszustów zmieniają się nieustająco, ale celem wciąż pozostają osoby najsłabsze, ufne i chętne do pomocy innym.Okres związany z uroczystością Święta Zmarłych to dla oszustów często okres wzmożonych działań na cmentarzach czy w centrach handlowych, gdzie w dużym tłoku i chaosie łatwo utracić kontrole nad portfelem, dokumentami czy telefonem, itp. Dlatego policja apeluje i prosi o zachowanie szczególnej ostrożności.

Na koniec dla wszystkich przygotowaliśmy gadżety i ulotki informacyjne ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Wola.

W sali konferencyjnej siedzą na krzesłach zebrane osoby, przed nimi strażak prezentuje gaśnicę
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Do siedzących na sali słuchaczy przemawia policjant, w tle ekran ze slajdami
 Przy stole z ulotkami kierownik delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na Woli przekazuje je osobie, która uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym