null

ROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„Nie zgadzam się na…”

 

Program powstał z inicjatywy nauczycieli i najstarszych grup Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60a (5 latki – grupa „Kreciki” i „Bociany”). Dzieci określiły tematykę przedsięwzięć podejmowanych na terenie przedszkola i najbliższego otoczenia (rodzina, środowisko lokalne), nadały tytuł programowi.

Celem programu jest edukacja i uwrażliwienie dzieci oraz ich rodziców na niepożądane zjawiska i zachowania obserwowane w najbliższym otoczeniu dzieci.

Dzieci z Przedszkola nr 289 nie zgadzają się na:

  • Palenie tytoniu w ich otoczeniu,
  • Zaśmiecanie okolicy przedszkola,
  • Niesprzątanie po swoich pupilach,
  • Niszczenie terenów zielonych,
  • Marnowanie jedzenia i wody.