null

Rodzicem być - sobą być

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza do udziału w projekcie „Rodzicem być – sobą być”, czyli na zajęcia i warsztaty dla rodziców i dzieci. Skierowane są one do przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów prawnych dzieci i nastolatków oraz do dzieci w wieku 0,5-6 lat, zamieszkujących Wolę.

Dla dorosłych uczestników Fundacja przygotowała warsztaty i wykłady psychoedukacyjne, cykle warsztatowe oraz grupy rozwojowe z zakresu umiejętności wychowawczych oraz kompetencji osobistych i społecznych.

Tematyka zajęć to m.in.: wyzwania rozwojowe dzieci, komunikacja z nastolatkami oraz stres rodzica i sposoby radzenia sobie z nim. Dzieci zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe, matematyczne i twórcze, grupy zabawowe, rodzinne spacery z grami i zabawami, sensoryczne spacery przyrodnicze z zabawami terenowymi oraz plastyczne warsztaty kulturalno‐geograficzne.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne dla uczestników. Zapisy na aktualnie prowadzone zajęcia znajdują się na stronie Fundacji (www.fundacjaroro.org), w zakładce „Kalendarz”.

Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2022 roku. Jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Wola.

 1. Zajęcia dla dzieci:
 • Domowy plac zabaw - grupa młodsza 1-2 lata:
  Rodzinna Młynarska, cykl 5 spotkań, niedziele, godz.10.30-11.40,
  terminy: 27.03, 3.04, 10.04, 24.04, 8.05,
  https://fundacjaroro.org/events/domowy-plac-mlodsze-2022/

 • Domowy plac zabaw - grupa starsza 2-3 lata:
  Rodzinna Młynarska, cykl 5 spotkań, niedziele, godz. 11.50-13.00,
  terminy: 27.03, 3.04, 10.04, 24.04, 8.05,
  https://fundacjaroro.org/events/domowy-plac-starsze-2022/

 • Gry matematyczne:
  Biblioteka Odolanka: 2 cykle po 5 spotkań, czwartki, godziny 17.15-18.00

 • Rodzinna pracownia - zajęcia twórcze:
  Biblioteka na Chłodnej, cykl 6 spotkań, czwartki, godziny 17.15-18.25
  (poza 5.05 i 2.06, kiedy zajęcia trwają 17.40-18-50),
  terminy: 28.04, 5.05, 12.05, 19.05, 26.05, 2.06

 • Przystanek świat - kreatywne warsztaty kulturalno-geograficzne:
  MAL Kotłownia, zajęcia jednorazowe, 4 spotkania
  (na razie mamy ustalony termin jednego spotkania: sobota, 26.03, godz. 10.30-12.00)

 1. Zajęcia dla dorosłych: