null

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - oferta edukacyjna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
4 czerwca br. pod adresem: warszawa.edu.com.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do do10 lipca godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021”. • Kandydaci ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się”. Wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. • Kandydaci ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.