null

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych
Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do ww. oddziałów składają wniosek w terminie do 22 czerwca 2020 r. do godz.15.00 do szkoły pierwszego wyboru niezależnie od miejsca  umieszczenia ich na swojej liście. Jeżeli szkołą pierwszego wyboru będzie szkoła, która nie prowadzi oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, wówczas wniosek należy do tej szkoły. Od 23 czerwca do 7 lipca kandydaci przystępują do sprawdzianów kompetencji językowych/uzdolnień kierunkowych /prób sprawności. Szczegółowe terminy określane są przez dyrektorów i podane do widomości na stronach internetowych poszczególnych szkół.