null

Rekrutacja do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2020/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 - 13 wolskich liceów ogólnokształcących przygotowało 1780 miejsc w 60 oddziałach. Wśród nich znajdują się oddziały dwujęzyczne i integracyjne:

  • 7 oddziałów dwujęzycznych (XXX LO im. J. Śniadeckiego, XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego, XXXIII Liceum Dwujęzycznym im. M. Kopernika),
  • 2 oddziały z międzynarodową maturą (XXXIII Liceum Dwujęzycznym im. M. Kopernika),
  • 2 oddziały integracyjne (XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego).

Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi powracającymi z zagranicy, które nie znają języka polskiego, a podlegają obowiązkowi nauki zaplanowano utworzenie 2 oddziałów przygotowawczych (łącznie 30 miejsc) w XLV LO im. R. Traugutta, ul. Miła 26.

Aby pomóc uczniom w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, wolskie placówki organizują tzw. dni otwarte (terminy w załączeniu), podczas, których uczniowie szkół podstawowych oraz rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych. Ponadto doradcy zawodowi oraz specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych zapraszają uczniów wraz z rodzicami na indywidualne konsultacje dotyczące predyspozycji zawodowych (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Księcia Janusza 45/47, tel. (22) 836 70 88, http://www.poradnia2.waw.pl/, Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1, ul. Zawiszy 13, (22) 6315773), http://www.zppp1.waw.pl/).

Szkoła to nie tylko baza, ale przede wszystkim ludzie i atmosfera. Gwarantujemy, że każda nasza wolska szkoła ma niepowtarzalny klimat i dzięki wsparciu rodziców i nauczycieli, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych odnajdą swoje miejsce w szkole ponadpodstawowej, która pomoże im rozwinąć zainteresowania i umiejętności oraz dobrze przygotuje do wyboru dalszej drogi kształcenia. Wolskie szkoły są przygotowane i czekają na przyszłych uczniów.

W załączeniu:

  • harmonogram „dni otwartych” w liceach ogólnokształcących Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Załączniki: