null

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK) - nieodpłatne porady dla mieszkańców telefonicznie i online

Drukuj otwiera się w nowej karcie

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem uprzejmie informujemy, że Punkt Informacyjno – Konsultacyjny nadal udziela porad telefonicznie i online. TELEFONICZNA POMOC PRAWNA Porady prawne udzielane są w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego. Prawnicy dyżurują pod telefonem w następujących godzinach: Telefon: 22 443 57 60 Wtorek  8:00 – 16:00 Środa 8:00 – 11:00 Czwartek  9:00 – 11:00 Piątek 8:00 – 16:00 TELEFONICZNE PORADY PSYCHOLOGÓW  Telefon: 22 443 57 60 Poniedziałek 8:00 – 13:00 Środa 13:00 – 16:00 Czwartek 11:00 – 15:00 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności do osób: 1) będących w kryzysie 2) uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, w tym do osób niepełnosprawnych 3) członków rodzin osób uzależnionych 4) doświadczających przemocy 5) stosujących przemoc Do zadań Punktu należy w szczególności: 1) wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej 2) udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS 3) kierowanie do specjalistycznych placówek 4) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej 5) prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych 6) udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych 7) stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy 8) prowadzenie informacji telefonicznej Punkt Informacyjno–Konsultacyjny w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola ul. Żelazna 99, pokój 301 tel. 22 443 57 60 e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl Na porady i konsultacje obowiązują zapisy codziennie w godzinach 8.00–16.00: – osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola: ul. Żelazna 99, pokój 301; – telefonicznie: 22 443 57 60. w Punkcie można skorzystać z: – porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego; – konsultacji u psychologa specjalisty ds. przemocy w rodzinie i/lub specjalisty terapii uzależnień. PIK na Woli oferuje pomoc –  w tym on-line – w języku migowym dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi. Umożliwiamy bezpłatną pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów alkoholowych dla osób niesłyszących i słabosłyszących w języku migowym (PJM lub SJM), osobiście w siedzibie PIK–u lub on-line (SKYPE). Oferta pomocy osobom niesłyszącym i słabosłyszącym z problemem alkoholowym oraz ich bliskim jest realizowana i finansowana w ramach współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.