null

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Warszawy a w szczególności do osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc.

Adres:

Urząd Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
pokój 301, telefon: 22 443 57 60
e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oferuje nieodpłatne:

 • porady prawne w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego i karnego 
 • porady psychologiczne w zakresie problemu przemocy w rodzinie, uzależnień oraz innych sytuacji kryzysowych.

 

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych i psychologicznych,
 • motywowanie osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z pomocy grup samopomocowych,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji  służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,
 • prowadzenie informacji telefonicznej.

 

Dyżury specjalistów:

prawnik:

 • środa: 9.00-13.00
 • czwartek: 14.00-18.00

psycholog (sytuacje kryzysowe, przemoc w rodzinie, uzależnienia):

 • piątek: 10.00-14.00

 

Informacje pod numerem telefonu 22 443 57 60:

 • poniedziałek:8.00-12.00
 • wtorek:12.00-15.00
 • środa:8.00-12.00
 • czwartek:12.00-15.00
 • piątek: 8.00-12.00
   

 

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób, niesłyszących i słabosłyszących, które mają problem z uzależnieniami oraz członków ich rodzin.

Pomoc świadczona jest w języku migowym (PJM lub SJM).

Forma porad: bezpośrednie spotkania i online (SKYPE)

Więcej informacji http://pa-nieslyszacy.info/pjm/index.php.

 

 

Informacje i zapisy na porady psychologa w języku migowym:

- telefon (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa): 601 436 000,

- email: zapisy@pa-nieslyszacy.info

 

Pomoc dla osób, niesłyszących i słabosłyszących mających problem z uzależnieniem jest realizowana we współpracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Załączniki: