null

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Warszawy a w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc jak również osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

Adres:

Urząd Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
pokój 302, telefon: 22 443 57 60
e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

Zadania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
 2. udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym,
 3. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 4. prowadzenie w środowisku lokalnym działań edukacyjno-informacyjnych,
 5. udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 6. gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
 7. prowadzenie informacji telefonicznej.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oferuje nieodpłatne:

 1. porady prawne w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego i karnego 
 2. porady psychologiczne w zakresie problemu przemocy w rodzinie, uzależnień oraz innych sytuacji kryzysowych.

 

Dyżury specjalistów

prawnicy:

 • środa - godzina 9.00-13.00
 • czwartek - godzina 14.00-18.00

psycholog- specjalista ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • wtorek - godzina 15.00-18.00

 

Zapisy na porady prowadzone są pod numerem telefonu 22 443 57 60:

 • poniedziałek: godz. 8.00-12.00
 • wtorek: godz. 12.00-15.00
 • środa: godz. 8.00-12.00
 • czwartek: godz. 12.00-15.00
 • piątek: godz. 8.00-12.00
   

 

Załączniki: