null

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Woli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Warszawy a w szczególności do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc jak również osób znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych.

Adres:

Urząd Dzielnicy Wola
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa
pokój 301, telefon: 22 443 57 60
e-mail: 
pik.wola@um.warszawa.pl

 

Zadania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
 2. udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym,
 3. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 4. prowadzenie w środowisku lokalnym działań edukacyjno-informacyjnych,
 5. udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
 6. gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny,
 7. prowadzenie informacji telefonicznej.

 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oferuje nieodpłatne:

 1. porady prawne w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, zabezpieczenia społecznego i karnego (w szczególności w zakresie problematyki przemocy w rodzinie)
 2. porady psychologiczne w zakresie problemu przemocy w rodzinie, uzależnień oraz innych sytuacji kryzysowych.

 

Zapisy na porady prowadzone są pod numerem telefonu 22 443 57 60:

 • poniedziałek: godz. 8.00-12.00
 • wtorek: godz. 12.00-15.00
 • środa: godz. 8.00-12.00
 • czwartek: godz. 12.00-15.00
 • piątek: godz. 8.00-12.00
   

Oferujemy także nieodpłatną pomoc psychologiczną dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi. Pomoc świadczona jest w języku migowym (PJM lub SJM) w formie on-line (SKYPE).

Informacje o poradach dla osób niesłyszących i słabosłyszących: http://pa-nieslyszacy.info/pjm/index.php.

Zapisy na porady psychologiczne dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi:

Oferta pomocy osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym z problemami alkoholowymi jest realizowana w ramach współpracy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki: