null

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

tel. 22 443 07 80;  22 443 03 69
e–mail: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl 
www.europedirect.um.warszawa.pl
www.facebook.com/EuropeDirectWarszawa

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa należy do ogólnoeuropejskiej sieci Europe – Direct (ponad 420 Punktów w 28 krajach UE) powołanej przez Komisję Europejską. Punkt prowadzony jest od 2009 roku przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy i realizuje następujące, bezpłatne zadania dla mieszkańców Warszawy i gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego:

  •  udzielanie mailowo i telefonicznie informacji na temat Unii Europejskiej, jej polityk, programów czy możliwości wykorzystania środków z funduszy europejskich, a także organizowanych przez Punkt licznych, bezpłatnych spotkań w tym zakresie
  • prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz przedszkoli
  • organizacja konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych
  • organizacja konkursu debat oxfordzkich dla uczniów szkół średnich
  •  organizacja bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla przedsiębiorców
  • organizacja Europejskich Wykładów Otwartych - bezpłatnych i ogólnodostępnych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do aktualnej sytuacji, wydarzeń czy sugestii uczestników
  • organizacja imprezy plenerowej pn. „Europa zmienia metropolię warszawską”
  • udział w lokalnych wydarzeniach o charakterze m.in. europejskim (np. Dni Dzielnicy/Święto Gminy, Parada Schumana, Targi Pracy, etc.)
  •  przygotowanie i dystrybucja publikacji i materiałów informacyjnych o tematyce związanej z funduszami europejskimi
  • elektroniczna wysyłka comiesięcznego Biuletynu Europejskiego

Załączniki: