null

Projekt "Wychowawca 45+ XXI wieku"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tytuł projektu
Wychowawca 45+ XXI wieku.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty

Okres realizacji projektu 01. 03. 2011 r. – 31. 03. 2012 r.

Budżet projektu: 430.480,00 zł.

Cel główny projektu podniesienie kompetencji wychowawczych i motywacji do pracy
z uczniami wśród 60 nauczycieli w wieku 45+  z Warszawy i okolic.

Cele szczegółowe projektu:
  1. kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem w grupie 45+;
  2. kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu w grupie 45+;
  3. kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć w grupie 45+;
  4. zdobycie umiejętności tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania w grupie 45+.

Charakterystyka projektu
  1. W ramach projektu nauczyciele mogli nieodpłatnie uczestniczyć w Podyplomowych Studiach Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych dla nauczycieli w wieku 45+. Studia prowadzone były przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyło w nich 54 nauczycieli. W ramach programu studiów odbyło się ponad 200 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu: psychologii, prawa w pracy nauczyciela, praktycznych aspektów polityki oświatowej, analizy programów wychowawczych, treningów wychowawczych, treningów praktycznego rozwiązywania konfliktów, kultury różnych placówek edukacyjnych i resocjalizacyjnych, profilaktyki uzależnień.
  2. Dodatkowo poza udziałem w Podyplomowych Studiach Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych, nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy zawodowej, uczestnicząc w szkoleniu „Komputer w pracy nauczyciela”. Szkolenie prowadził Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W ramach 36 godzinnego programu zajęć zostały zrealizowane treści dotyczące: wykorzystania pakietu Microsoft Office, elementów grafiki komputerowej oraz e-learningu w pracy nauczyciela. W szkoleniu uczestniczyło 15 nauczycieli ( w tym 6 osób uczestniczących jednocześnie w studiach podyplomowych i 9 nowo zrekrutowanych osób), 14 z nich ukończyło szkolenie otrzymując zaświadczenia. Łącznie w projekcie wzięło udział 63 nauczycieli.

Grupa docelowa projektu
Nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic (woj. mazowieckie) w wieku 45+.