null

Projekt "Uczeń z certyfikatem"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Tytuł projektu:
"Uczeń z certyfikatem"

Lider projektu:
Instytut Rynku Elektronicznego sp. z o. o.

Partner projektu:
Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu:
1 sierpnia 2014 r. – 31 sierpnia 2015 r.

Budżet projektu:
1.017.888,62 zł

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka (Technikum Elektroniczne i Technikum Informatyczne) poprzez wdrożenie w placówce programu rozwojowego uwzględniającego organizację zajęć dodatkowych, programu doradztwa zawodowego dla 90 uczniów i zapewnienie praktyk technologicznych dla najlepszych 70 uczniów.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Wzrost kompetencji kluczowych u 90 uczniów z Technikum Elektronicznego i Informatycznego poprzez organizację zajęć dodatkowych z nowoczesnej elektroniki i zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego zawodowego;

 2. Wzmocnienie kompetencji społecznych służących zatrudnieniu przez minimum 46 uczniów oraz poprzez udział młodzieży w programie doradztwa zawodowego;

 3. Podniesienie umiejętności praktycznych z nowoczesnej elektroniki poprzez udział 70 uczniów w praktykach technologicznych w firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w Piasecznie.
   

Charakterystyka projektu

1. Realizacja zajęć dodatkowych:

 • z nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych z elementami języka angielskiego technicznego,
 • z ochrony antystatycznej w elektronice, montażu, demontażu i regeneracji komponentów BGA,
 • z języka angielskiego, z matematyki, z języka polskiego,
 • zajęć "Mój własny biznes".

2. Przeprowadzenie szkolenia CIT dla 2 nauczycieli.

3. Realizacja programu doradztwa zawodowego:

 • zajęć grupowych z psychologiem i z doradcą zawodowym,
 • konsultacji indywidualnych z psychologiem i z doradcą zawodowym.

4. Zakup wyposażenia pracowni zawodowej oraz specjalistycznego sprzętu i materiałów wykorzystywanych na zajęciach.

5. Realizacja 3 dniowych praktyk technologicznych w firmie Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w Piasecznie.

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do 90 uczniów Technikum Elektronicznego i Technikum Informatycznego w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie. Każda z osoba biorących udział w projekcie może wziąć udział w kilku zajęciach. Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim uczniów  spoza Warszawy, elektroników, ale i informatyków chcących posiąść dodatkowe umiejętności z zakresu montażu układów elektronicznych.