null

Projekt "Komputer bez tajemnic – kurs IT dla grupy wiekowej 50+"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Numer i nazwa Priorytetu:
  VII Promocja integracji społecznej
 2. Numer i nazwa Działania:
  7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomi społecznej
 3. Numer i nazwa Poddziałania:
  7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 4. Instytucja, do której wniosek został złożony:
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 5. Numer konkursu:
  1/POKL/7.2.1/2009
 6. Okres realizacji projektu:
  01.05.2010 – 30.04.2011
 7. Całkowita wartość projektu:
  172 370,00 zł

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa 105 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 50 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Cel ten będzie realizowany poprzez zoorganizowanie kursów komputerowych umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Umożliwi to uczestnikom projektu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera w szczególności jako narzędzia będącego źródłem informacji a tym samym pozwalającego na aktywność zawodową, rozwój osobisty i uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym. Projekt zakłada trzy kursy: korzystanie z Internetu, obsługę programów użytkowych oraz podstawy użytkowania programów graficznych. Zostaną wskazane możliwości wykorzystania Internetu w sferze zawodowej - poszukiwanie pracy za pośrednictwem portali internetowych oraz kwestie związane z alternatywnymi metodami nauczania (e-learning) oraz pracy (telepraca).

Dzięki realizacji powyższych kursów projekt przyczyni się do przeciwdziałania analfabetyzmowi cyfrowemu a tym samym na aktywizację zawodową i integrację społeczną osób po 50 roku życia. Realizacja projektu będzie w CKU nr 3 w Warszawie.
 

Załączniki: