null

Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie
serwis logo 30 września 2019 r. rozpoczynamy realizację program dla osób z niepełnosprawnościami "Opieka wytchnieniowa". Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Z jakich form wsparcia można skorzystać? Usługi opieki realizowane będą w trzech modułach: Moduł I - Opieki realizowana w miejscu zamieszkania osoby korzystającej; Moduł II - Opieki w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych; Moduł III - Opieka w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Od 30 września 2019 r. możesz składać wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabór wniosków na usługi w ramach Modułu II trwa od 30 września 2019 r. do 8 października 2019 r. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r. Więcej informacji na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic. oraz na https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/opieka-wytchnieniowa-edycja-2019