null

Program pn. "Na Wolę po zdrowie" – spotkanie lokalnych partnerów w dniu Światowego Dnia Zdrowia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W dniu 5 kwietnia b.r., w przeddzień Światowego Dnia Zdrowia, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99, odbyło się spotkanie dotyczące programu „Na Wolę po zdrowie” z udziałem Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola Pana Adama Hać. Celem spotkania było przedstawienie informacji przez zaproszone instytucje  i organizacje o planowanych w roku 2019 działaniach na rzecz stanu zdrowia mieszkańców. Program „Na Wolę po zdrowie” odpowiada na wnioski diagnostyczne, zawarte w Strategii #Warszawa2030, w brzmieniu: Powszechnym problemem są tzw. choroby cywilizacyjne, niezdrowy styl życia oraz niski poziom świadomości na temat profilaktyki zdrowotnej”, poprzez:
 • połączenie lokalnych już realizowanych działań prozdrowotnych (edukacyjnych, aktywizujących, profilaktycznych) pod wspólną nazwą wiodącą „Na Wolę po zdrowie”,
 • ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji o pełnej lokalnej ofercie prozdrowotnej,
 • zwiększenie skuteczności poszczególnych programów prozdrowotnych, poprzez dotarcie do większej ilości osób i zwiększenie frekwencji wśród zainteresowanych mieszkańców,
 • połączenie potencjałów partnerów dot. realizowanych wydarzeń – wzajemne zapraszanie się na planowane wydarzenia, urozmaicenie tematyczne wydarzeń,
 • stworzenie programu o różnorodnej ofercie, pozwalającej mieszkańcom dobrać interesujące działania/badania odpowiednie do wieku, dobrostanu, przynależność do grup zwiększonego ryzyka,
 • deklarację partnerów co do możliwości przekazania posiadanych materiałów informacyjno-edukacyjnych w wersji papierowej na rzecz wydarzeń innych partnerów.
Spotkanie będzie również okazją do zaproponowania i podjęcia nowych, wspólnych działań w roku 2019. W spotkaniu pn. „Na Wolę po zdrowie” udział wzięli: 
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Adam Hać
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola – Naczelnik Mirosław Starzyński oraz pracownicy Referatu Rozwiązywania Problemów Społecznych: Izabela Musiał, Anna Celińska – Ziarek, Wojciech Piętka
 • Rzecznik Urzędu Dzielnicy Wola Mariusz Gruza
 • Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Wola – pracownicy: Artur Rola, Jolanta Piątkowska
 • Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy – Ewa Skwirut, Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Promocji Zdrowia
 • Centrum ATTIS – Elżbieta Sadza, Specjalista Promocji i Merketingu
 • SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście – Jacek Mitek, Dyrektor ds. medycznych
 • Szpital Wolski SPZOZ im. dr. Anny Gostyńskiej – Katarzyna Stankiewicz, Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (Młynarska 46) - Marzanna Bieńkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu Postępowań Wyjaśniających
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna (PSSE) - Dyrektor PSSE Jadwiga Mędelewsk oraz Mariola Garbacz, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia
 • Wolska Rada Seniorów – prezydium zespołu zadaniowego ds. zdrowia i pomocy społecznej: Lidia Kania, Elżbieta Cieślak – Małkowska, Adam Zieliński
 • Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” – Andrzej Chojnicki, koordynator
 • Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil Warszawa” – Barbara Cytrynowska, prezes Stowarzyszenia
 • FleishmanHillard - Malgorzata Dziak – Masny, Dyrektor w dziale healthcare
 • ACTIV Centrum Rehabilitacji - Dominika Bańkowska, Dyrektor Zarządzający 
W załączeniu: prezentacja ze spotkania w dniu 05.04.19 dot. diagnozy stanu zdrowia mieszkańców i lokalnych priorytetów rozwojowych.

***

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, ustanowiony został przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Od 1995 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia WHO wydaje Światowy Raport Zdrowia - najważniejszą publikację WHO. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie. W Polsce w tym samym dniu obchodzimy Dzień Pracownika Służby Zdrowia. W dniu 7 kwietnia 2019 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła hasło Światowego Dnia Zdrowia: Powszechne ubezpieczenie zdrowotne (UHC).  UHC polega na zapewnieniu wszystkim ludziom i społecznościom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych tam, gdzie ich potrzebują, bez cierpienia z powodu trudności finansowych. Obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie - od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną - i najlepiej opiera się na silnym systemie podstawowej opieki zdrowotnej.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zobacz galerię (9 zdjęć)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Załączniki: