null

Powrót do szkół - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rok szkolny zacznie się tradycyjnie 1 września, a zajęcia będą odbywały się w budynku szkolnym, w salach lekcyjnych  zapowiedział minister edukacji narodowej.  
  Formułę prowadzenia zajęć, na hybrydową, bądź całkowicie zdalną, będzie można zmienić dopiero wtedy, kiedy zmieni się określana dla danego regionu przez rządowe służby kategoria zagrożenia epidemiologicznego. W szczególnych sytuacjach dyrektor na podstawie pozytywnej opinii sanepidu i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego będzie mógł zdecydować, że część uczniów będzie uczęszczać do placówki w tradycyjnej formie, a część uczyć się na odległość.   Wiem, że przed nami trudny czas, że macie Państwo wiele obaw i dobrze je rozumiem. Zapewniam, że bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem – zapewnia Grażyna Orzechowska – Mikulska, Zastępca burmistrza Dzielnicy Wola. - – Dyrektorzy będą się z Państwem kontaktować i informować o bieżącej sytuacji w poszczególnych placówkach. Pamiętajmy też, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od tego, jak będziemy stosować się do wprowadzonych zasad – dodaje Orzechowska – Mikulska.   Wszystkie wolskie przedszkola i placówki oświatowe mają gotowe własne procedury postępowania oraz komunikacji zwiększające poziom bezpieczeństwa uczniów i wychowanków. Procedury uwzględniają aktualne wytyczne GIS, MZ, MEN oraz te przygotowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Wspólnie z radami pedagogicznymi wolskie placówki przygotowują również różne scenariusze postępowania, aby elastycznie reagować na sytuację i sięgać po wypracowane wcześniej rozwiązania.  Według MEN i GiS podstawą bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. I na realizację tych wytycznych wszystkie wolskie placówki edukacyjne są już przygotowane. Warto też zwrócić uwagę, że dotychczas, według rządowych zaleceń uczniowie przebywający w klasach nie będą musieli mieć założonych maseczek.    – Rozpoczęcie nauki w szkole to dla większości dzieci wielkie wydarzenie – przede wszystkim dla tych, które swoją przygodę z systemem edukacji dopiero zaczynają. W takim momencie rola rodziców jest niezwykle ważna. Dlatego wolski samorząd będzie wspierał dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów w tym trudnym okresie – zapewnia Grażyna Orzechowska – Mikulska.     Więcej informacji na temat organizacji pracy przedszkoli i szkół w okresie pandemii znajduje się na stronach:  https://www.gov.pl/web/edukacja  https://www.gov.pl/web/gis  http://edukacja.warszawa.pl