null

Pomoc prawna i porady obywatelskie teraz bez oświadczeń

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Od 18 maja, w związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, zniesiono obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Rozszerzono też zakres miejskiej pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 
Zakres pomocy

Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie prawa:

  • pracy,
  • cywilnego,
  • karnego,
  • administracyjnego,
  • rodzinnego i opiekuńczego,
  • celnego,
  • dewizowego i handlowego,
  • podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej),
  • ubezpieczenia społecznego,
  • mediacji.
Natomiast miejskie poradnictwo obywatelskie oferuje wsparcie dotyczące spraw mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego oraz porad dla osób zadłużonych.
 
Wyślij opinię na temat porady
Można również wyrazić opinię na temat udzielonej porady. W tym celu należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę jej udzielenia i przesłać swoje zdanie e-mailem lub listownie na adres Biura Prawnego (jeśli pomoc była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego) lub Biura Pomocy i Projektów Społecznych (jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową NGO).
 
Porady udzielane zdalnie

16 marca, w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, zawieszono - do odwołania - działalność stacjonarną wszystkich 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta.

Od 26 marca pomoc jest udzielana zdalnie i mogą z niej korzystać również osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do Internetu.

Aby uzyskać poradę wystarczy wysłać maila na adres punktu prowadzonego przez adwokata, radcę prawnego albo organizację pozarządową (lista do pobrania poniżej), wskazując preferowaną formę kontaktu.

W przypadku braku dostępu do Internetu wystarczy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer 19115. Kalendarz zapisów dostępny jest również na stronie Rezerwacji telefonicznych porad prawnych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na Woli
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Al. Solidarności 90
e-mail:  nppar32wola@um.warszawa.pl
Poniedziałek: 14.00 – 18.00
Wtorek – piątek: 12.00 – 16.00

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na Woli
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Ul. Żelzna 99
e-mail: npongo33wola@um.warszawa.pl
Poniedziałek: 10.00 – 14.00
Wtorek – piątek: 8.00 – 12.00  

Załączniki: