null

Podział planu Odolan ma uratować jego szybkie uchwalenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika przedstawiająca mapę Odolan
Odolany

By przyspieszyć uchwalenie planu zagospodarowania Odolan stołeczne Biuro Architektury zaproponowało podział dokumentu na część miejską i kolejową. Podczas ostatniej sesji Rady Dzielnicy Wola przedstawiciele mieszkańców wydali pozytywną opinię dla tej propozycji

  • Zmiany prawa dotyczącego terenów kolejowych mogą wydłużyć prace nad planem Odolan
  • Wpływ na prace mają też uwagi budujących CPK
  • Miejscy planiści proponują podział planu na część mieszkaniową i kolejową
  • Radni Woli popierają ten pomysł

Zanim zostanie przedstawiona kolejna propozycja dokumentu dotyczącego zagospodarowania Odolan, planiści z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego zaproponowali jego podział na dwie części - miejską i kolejową.

– Autorzy planu widząc zagrożenie znacznego wydłużenia prac nad częścią kolejową, postanowili ją wydzielić by przyspieszyć prace nad częścią mieszkaniową – mówi Adam Matusik, przewodniczący komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości Rady Dzielnicy Wola. – Przedstawiciele biura architektury problemy w części kolejowej, tłumaczą zmianą interpretacji przepisów dotyczących tych terenów przez sądy i wojewodów – relacjonuje radny Matusik.

Zdaniem władz Woli nie bez znaczenia jest również fakt, że swoje uwagi do planu wniósł podmiot przygotowujący budowę trasy kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Argumentację tę podzieliła większość radnych Woli, którzy na ostatniej sesji pozytywnie zaopiniowali treść uchwały.

Zgodnie z propozycją autorów projektu planu, podział miałby przebiegać od wschodniej i centralnej części wzdłuż ulic Gniewkowskiej i Grodziskiej, a od wysokości ulicy Przyce przesuwać się na północ do linii ul. Jana Kazimierza na wysokości zachodniego krańca opracowania przy ul. Dźwigowej. Taki podział pozwoli zdaniem instytucji pracującej nad planem, przedstawić kolejną wersję wiosną przyszłego roku.

Drugie wydanie planu

Rok temu odbyła się dyskusja nad wyłożonym ponownie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Odolan. Plan uwzględniał większość uwag mieszkańców i władz dzielnicy.

- W porównaniu do oprotestowanego przez nas projektu z 2015 roku, na podstawie zgłoszonych uwag przewidziano o wiele więcej terenów z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym oraz zieleni, w tym trzy parki, na które miejsce zaplanowano we wschodniej, centralnej oraz południowo-zachodniej części Odolan – wylicza Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. - Liczymy, że podział zaproponowany przez miejskich planistów, którzy robią wszystko by zminimalizować konsekwencje zmian prawnych, skutecznie przyspieszą ostateczne przyjęcie dokumentu – dodaje burmistrz.