null

Podczas epidemii Warszawa pomaga w dożywianiu uczniów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkolne stołówki są wprawdzie zamknięte, ale dzieci z najbiedniejszych rodzin nadal mogą otrzymać ciepły posiłek. Władze stolicy zapewniają: żaden potrzebujący uczeń nie będzie głodny. Na Woli również wydawane są pakiety z żywnością, dla potrzebujących przekazywane są 372 paczki tygodniowo. Dożywianie dzieci w Warszawie organizują Ośrodki Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół którzy po zapoznaniu się z sytuacją rodzinną dziecka decydują o przyznaniu takiej pomocy oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą placówki wsparcia dziennego (np. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci). Na pomoc, o której decyduje dyrektor warszawskiej placówki, z budżetu miasta przeznaczanych jest około 5 mln zł rocznie. W Warszawie - w tym roku szkolnym - prawie 5 tysięcy uczniów korzysta z dofinansowanych w całości lub częściowo takich posiłków. W obliczu epidemii dla części uczniów – około 2 tys. – przygotowywane są paczki z półproduktami, z których można przygotować w domu smaczne i zdrowe posiłki na cały tydzień. Na samej Woli wydawane są 372 paczki tygodniowo. Uczniowie z rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej korzystają również z programu „Posiłek w szkole i w domu” – w tym roku w Warszawie zakwalifikowano do niego blisko 2,5 tysiąca osób. Pracownicy socjalni są w kontakcie z rodzinami i na bieżąco reagują na zgłaszane potrzeby. Obecnie, z uwagi na pandemię, w przypadku części dzieci zmieniono decyzję przyznającą posiłek w szkole na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W marcu oraz pierwszym tygodniu kwietnia wsparcie finansowe otrzymało 506 rodzin z dziećmi. Ponadto 102 rodziny dostały paczki żywnościowe. Do stołecznych OPS-ów zgłaszają się dodatkowo osoby, które wnioskują o pomoc finansową na zakup żywności, a wcześniej z takiej formy pomocy nie korzystały. Dzielnice także we własnym zakresie sprawdzą, czy w wyniku pandemii koronawirusa nie wzrosła liczba dzieci, którym pogorszyła się rodzinna sytuacja materialna. Miasto zachęca także firmy i sponsorów, by wspierali dożywianie najbardziej potrzebujących. W przyszłym tygodniu w Warszawie ruszy akcja „Obiad dla ucznia” – dzięki finansowemu wsparciu Unilever/Algida udało się ufundować 4000 obiadów dla uczniów jednej ze stołecznych szkół.