null

Podatki i opłaty lokalne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Budżetowo-Księgowy

al. "Solidarności" 90
Pokój: 326 sekretariat
tel: (+48) 22 443 58 05
e-mail: wola.wbk@um.warszawa.pl

Wydział Budżetowo-Księgowy obsługuje mieszkańców w zakresie m.in.

  • opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego zajmowania gruntu
  • opłat za zajęcie pasa drogowego

Pełny zakres działań Wydziału Budżetowo-Księgowego

Podatki i opłaty lokalne – jak załatwić sprawę


Centrum Obsługi Podatnika

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejęło z urzędów dzielnic zadania z zakresu:

  • podatku od nieruchomości,

  • podatku rolnego,

  • podatku leśnego,

  • podatku od środków transportowych,

  • opłaty skarbowej.

Konta bankowe:
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 – podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych


Urząd Dzielnicy Wola

Konta bankowe:

Opłaty komunikacyjne
32 1030 1508 0000 0005 5003 6053

Opłaty za udostępnienie danych osobowych
57 1030 1508 0000 0005 5003 6088

Konto depozytowe
23 1030 1508 0000 0005 5003 6118

Fundusz socjalny
35 1030 1508 0000 0005 5003 6096

Fundusz Ochrony Środowiska
76 1030 1508 0000 0005 5003 6134

Rachunek dochodów dzielnicy
51 1030 1508 0000 0005 5003 6002
w szczególności wpłaty z tytułu dochodów niepodatkowych, takich jak: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów bądź lokali, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.