null

Pilotażowy program montażu zbiorników na deszczówkę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wolski ZGN zamontował na próbę pierwszy zbiornik na deszczówkę na terenie dzielnicy. Na wiosnę przyszłego roku na Woli pojawi się kolejnych 50 zbiorników retencyjnych.

Nadeszła jesień, a wraz z nią sezon wzmożonych opadów. Realizując w sposób praktyczny zapisy proekologicznej „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”, dokumentu przyjętego w tym roku przez Radę Miasta, ZGN Wola testuje wykorzystanie zbiorników na deszczówkę na terenie Woli. – Pierwszy z nich został zamontowany przy budynku na ul. Nowolipie 23B. Docelowo zbiorniki zostaną zamontowane zarówno w budynkach będących własnością miasta, jak i w budynkach zarządzanych przez wspólnoty z udziałem miasta – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Jeżeli to proekologiczne rozwiązanie zda egzamin, to dzielnica planuje zamontowanie kolejnych pojemników na terenie całej Woli już na wiosnę przyszłego roku. – Rozpoczynamy od pilotażu, a wiosną, docelowo, chcemy zamontować 50 takich zbiorników. Serdecznie zachęcamy mieszkańców Woli do zgłaszania się do ZGN Wola w sprawie udostępnienia i montażu przy swoim budynku zbiornika na deszczówkę – zachęca Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN Wola. – Szanujmy wodę, gdyż w dobie globalnego ocieplenia klimatu, staje się ona bezcenna –  dodaje. Wolski ZGN przeznaczył na ten cel nieco ponad 13 tys. zł.

Retencja, czyli zatrzymywanie/gromadzenie wody, jest szczególnie ważna w miastach, gdzie istnieje wiele pełnych nieprzepuszczalnych przestrzeni pokrytych asfaltem, kostkami chodnikowymi oraz betonem. Pojemniki zbierające wodę deszczową pomagają dbać o środowisko ograniczając przesuszanie gruntów. Gromadzenie w nich deszczówki wpływa pozytywnie na różnorodność biologiczną miast. Woda deszczowa jest ponownie wykorzystywana, zmniejszając ilość ścieków odprowadzanych wprost do kanalizacji.