null

Pierwsze koszenie trawników: tylko niezbędne minimum

Drukuj otwiera się w nowej karcie
W tym roku koszenie trawników na terenach miejskich było świadomie wstrzymywane z powodu suszy i zgodnie z rekomendacją Miasta Stołecznego Warszawy. Obecne nasilenie opadów i wzrost traw oraz chwastów spowodowało konieczność skoszenia trawników na wybranych obszarach Woli. Dzielnica zadba jednocześnie o bioróżnorodność i zapobieganie wysychania terenów zielonych.  Z myślą o środowisku i w trosce o naszą wspólną przestrzeń, obserwujemy i analizujemy na bieżąco sytuację panującą na terenach zielonych. Wzrost ilości opadów, a co za tym idzie wzrost traw i chwastów, spowodowało konieczność koszenia na wybranych terenach zieleni. Dzielnica podjęła decyzję o koszeniu trawników tylko w przestrzeni pasów przyulicznych i miejsc, gdzie mieszkańcy zwracali uwagę na trudności w korzystaniu z zielonej przestrzeni. Nie będą natomiast obecnie koszone skwery i parki. Ważnym aspektem zabiegów pielęgnacyjnych zieleni jest zapewnienie bezpieczeństwa i widoczności użytkownikom ruchu drogowego – kierowcom i pieszym. Bardzo istotne są również względy sanitarne i estetyczne, ponieważ wysoka trawa utrudnia widoczność, usuwanie śmieci czy sprzątanie psich odchodów. Koszenie jest warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju traw. Dbamy o kondycję miejskich trawników, a ograniczając koszenie mamy na uwadze bioróżnorodność. Staramy się zachować możliwie jak najwyższy poziom skoszonej trawy tak, aby nie doprowadzić do wyschnięcia terenu.