null

Partnerstwo w projektach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działając zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o składanie propozycji realizacji projektów partnerskich do sekretariatu Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy w terminach ogłoszonych w konkursach.

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu m. st. Warszawy

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa skr. poczt. 5
XIX pietro, p. 1904
tel. 22 443 07 50/51
fax. 22 443 07 98

Dokumenty do pobrania i więcej informacji o konkursach: tuatj