null

Otwarte konkursy w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert:  
  1. UCHWAŁA NR 3111/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-trudnej-sytuacji-yciowej-pop-5  
  1. UCHWAŁA NR 3112/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Działania socjalno – pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku.   http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-w-wieku-emerytalnym-poprawa-jako-ci-yci-2  
  1. UCHWAŁA NR 3113/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie jadłodzielni na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy   http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzia-ania-socjalno-pomocowe-na-rzecz-os-b-i-rodzin-w-trudnej-sytuacji-yciowej-pop-6 Zapraszamy do skladania ofert