null

Osobisty Plan Awaryjny- nowy poradnik, dla osób doświadczających przemocy domowej w trakcie epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”- w formie poradnika. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy oraz użyteczne dane teleadresowe. Informacja o publikacji oraz kolorowe wzory publikacji „Osobisty plan awaryjny” dostępne są na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii?fbclid=IwAR2ZH1pKX1edA765WvAWZbmwuyeC6NOoCULLb8oSfurVcx70kN7Mm_MmEYA Znajdują się tam: Osobisty plan awaryjny: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf Grafiki pdf w formacie do druku: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/grafiki%20w%20formacie%20do%20druku.pdf Walczmy z przemocą domową i chrońmy, wspierajmy osoby jej doświadczającej.