null

Organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja Pomocy Zdrowiu

ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
tel: (+48) 22 838 86 30, 838 73 64, +48 794 692 762
fax: (+48) 22 636 34 01
e-mail: przychodnia@opz.waw.pl
www: opz.waw.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel: (+48) 22 530 60 70
e-mail: integracja@integracja.org
www: integracja.org

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. Ogrodowa 55 lok.84, 00-873 Warszawa
tel: (+48) 22 624 05 74
e-mail: zk.warszawa@psoni.org.pl
www: psoni.warszawa.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA”

ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa
tel: (+48) 22 822 03 44, (+48) 658 43 30
e-mail: tecza@idn.org.pl; tecza@tecza.org
www: tecza.org

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

ul. Grójecka 65 a, 02-095 Warszawa
tel: (+48) 22 823 21 46
e-mail: biuro@fundacja-echo.pl
www:
fundacja-echo.pl

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - Centrum Charytatywne

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
tel: (+48) 22 833 88 88
fax: (+48) 22 833 31 00
e-mail: fundacja@dzieciom.pl
www: dzieciom.pl

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Poznańska 38/50, 00-689 Warszawa
tel: (+48) 22 628 60 62
e-mail: diabetycy.psd@gmail.com
www: www.diabetycy-centrum.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ISKRA”

ul. Borowego 2/119, 01-357 Warszawa
tel: (+48) 666 182 544
e-mail: aniadebek52@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonek "ŻONKIL WARSZAWA"

ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, lok. 114
tel: (+48) 720 906 500
e-mail: zonkil-amazonki@.pl; zonkil@o2.pl
www: zonkil-amazonki.pl

Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego - Warszawski Dom pod Fontanną

ul. Nowolipki 6A, 00-153 Warszawa
tel: (+48) 22 636 55 89
e-mail: biuro@wdpf.org.pl
www: www.wdpf.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa
tel: (+48) 22 622 11 22, (+48) 606 932 049
e-mail: alzheimerpl@gmail.com
www: alzheimer-waw.pl

Warszawski "Dom pod Fontanną"

ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa
tel: (+48) 505 923 735, (+48) 518 580 898, (+48) 508 492 762
e-mail: biuro@wdpf.org.pl
www: wdpf.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę

ul. Świętokrzyska 20 lok. 316, 00-002 Warszawa
tel: (+48) 22 50 54 409
www: astma-alergia-pochp.pl

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa
tel: (+48) 22 828 18 15
e-mail: warszawa@caritas.pl
www: caritasaw.pl

Dom Okresowej Opieki nad Ludźmi Starszymi - SS. Felicjanki

ul. Syreny 11, 01-132 Warszawa
tel: (+48) 22 812 03 32, 22 812 62 53
fax. (+48) 22 613 26 75
www: felicjanki.waw.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski

ul. Nowosielecka 12 , 00-466 Warszawa
tel: (+48) 22 831 00 76, (+48) 831 00 77
e-mail: biuro@ptsr.waw.pl
www: ptsr.waw.pl

Fundacja ,,EMERYT"

ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa
tel: (+48) 22 620 40 44
e-mail: seniorzy@fundacja-emeryt.org
www: fundacja-emeryt.org

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek NMP Śląskich

ul. Dobrogniewa 6, 01-438 Warszawa
tel: (+48) 22 837 46 49; (+48) 836 82 40
e-mail: warszawa@sluzebniczki.pl
www: sluzebniczki.pl

Stowarzyszenie " LEKARZE NADZIEI" - Oddział Warszawski

ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa
tel: (+48) 22 836 81 82
e-mail lekarzenadziei@vp.pl
www: lekarzenadziei.waw.pl

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa
tel: (+48) 22 632 62 44, (+48) 600 078 986,
e-mail: wtd_biuro@wtd-mor.waw.pl
e-mail: wtd_biuro@op.pl
www: wtd-mor.waw.pl

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa
tel: (+48) 22 620 64 35
e-mail: biuro@warszawski-powrotzu.pl
www: warszawski-powrotzu.pl

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa
tel: (+48) 22 836 80 80, 22 439 03 10
fax: (+48) 22 836-80-81
e-mail: etoh@etoh.edu.pl
www: etoh.edu.pl

Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON

ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa
tel: (+48) 22 620 64 35
e-mail: biuro@fundacja-maraton.pl
www: fundacja-maraton.pl

Fundacja Rodzić po Ludzku

ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa
tel: (+48) 22 887 78 76, 77, 78
fax: (+48) 22 887 78 76, 77, 78 w. 69
e-mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl 
e-mail: kontakt@rodzicpoludzku.pl
www: rodzicpoludzku.pl

Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi w Polsce oddział w Warszawie

ul. Władysława Broniewskiego 59A, 01-864 Warszawa
tel: (+48) 22 636 90 93
e-mail: info@taichi.pl
www: taichi.pl
www: facebook.com/Taoistyczne.Tai.Chi

Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

ul. Kasprzaka 17 A , 01-211 Warszawa
tel: (+48) 22 584 13 58
e-mail: laktacja.pl@gmail.com
www: laktacja.pl

Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel: (+48) 22 832 19 13
e-mail: fundacja@akogo.pl
www: akogo.pl/pl

Fundacja Przeciwko Leukemii

ul. Morcinka 5/19, 01-496 Warszawa
tel: (+48) 22 638 35 38, 22 666 44 33, (+48) 601 342 911
e-mail: alf@mdr.org.pl
e-mail: leukemia@leukemia.pl
www: leukemia.pl

Fundacja Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU

al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa
tel. (+48) 22 39 47 886, 22 35 39 650, (+48) 609 96 77 34
e-mail: ece@poprostu.org
www: poprostu.org

Fundacja „Dr Clown”

ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa
tel: (+48) 22 854 05 01, 854 05 02
e-mail: info@drclown.pl
www: drclown.pl/

Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości

ul. Skalbmierska 13, 01-844 Warszawa
tel: +48 607 833 788
e-mail: biuro@kwiatkobiecosci.pl
www: kwiatkobiecosci.pl

Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami"

ul. Tamka 37 m 56, 00-355 Warszawa
tel: (+48) 22 826 42 47
e-mail: badzznami@swwaids.org
www: swwaids.org/index.php

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska

ul. Jazgarzewska 17/54, 00-730 Warszawa
tel: (+48) 506 716 230, 796 291 091
e-mail: fundacja@zakonmaltanski.pl
www: fundacjamaltanska.pl

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR”

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel: (+48) 22 864 08 76, (+48) 502 438 648
e-mail: stowarzyszenie@gladiator-prostata.pl
www: gladiator-prostata.pl

Fundacja AVE

ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa
tel: (+48) 608 178 447
e-mail: avetki@wp.pl
www: fundacjaave.pl/pl