null

Opóźni się rozbudowa przedszkola przy ul. Wolskiej 79

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzielnica jeszcze w tym roku planowała zakończyć rozbudowę Przedszkola nr 74. Dzięki tej inwestycji Wola zyska 150 nowych miejsc przedszkolnych. Niestety prace nie mogą się rozpocząć, gdyż spółka RK Investment sp. z o.o. zaskarżyła decyzję pozwalającą na rozbudowę obiektu. Deweloper jest użytkownikiem wieczystym zreprywatyzowanej działki przy ul. Bema 76.

Dzielnica Wola chce rozbudować Przedszkole nr 74 znajdujące się przy ul. Wolskiej 79. - Dzięki tej inwestycji zyskamy kolejnych 150 miejsc dla dzieci – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. Powstanie zupełnie nowy budynek wybudowany w technologii modułowej, w którym znajdą się 3 sale zajęć dla najmłodszych dzieci, kolejne 3 sale zajęć dla starszaków oraz zaplecze kuchenne, pozwalające na przygotowywanie śniadań, obiadów i podwieczorków, a także duża sala gimnastyczno-rytmiczna. Przewidziano w nim również gabinety dla logopedy, metodologa oraz psychologa wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym i socjalnym. – Powstanie również nowy plac zabaw, a stary zostanie doposażony – podkreśla Robert Rafałowski, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Wybór technologii modułowej nie był przypadkowy. – Dzięki temu znacznie zmniejsza się czas realizacji inwestycji, a co za tym idzie szybciej możemy pozyskać nowe miejsca przedszkolne – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola. Technologia ta umożliwia ponadto ograniczenie prac budowlanych i wykończeniowych na miejscu budowy, jest niezależna od warunków pogodowych i redukuje do minimum poziom hałasu budowlanego oraz emisję pyłów.

Dzielnica wybrała już wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kontrakt opiewa na blisko 9,5 mln zł, a umowa przewiduje zakończenie przebudowy na koniec listopada 2020 roku. Niestety prace nie mogą ruszyć, gdyż spółka RK Investment sp. z o.o. odwołała się od decyzji udzielającej pozwolenia na rozbudowę Przedszkola nr 74. Deweloper zarzuca m.in. naruszenie prawa budowlanego poprzez brak zgodności projektu budowlanego z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Chodzi przede wszystkim o drogę dojazdową do obiektu od ul. Ludwiki. To może zablokować inwestycję na kilka miesięcy.

Teraz odwołaniem dewelopera zajmie się Wojewoda Mazowiecki. Dzielnica już przesłała do Wojewody Mazowieckiego obszerne wyjaśnienia w tej sprawie, w których wskazuje m.in. że projekt budowlany jest zgodny z decyzją Zarządu Dzielnicy Wola o ustanowieniu inwestycji celu publicznego oraz z przepisami techniczno-budowlanymi. Zachowane zostały również wszelkie procedury związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Wola liczy na szybkie rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Spółka RK Investment sp. z o.o.  jest użytkownikiem wieczystym zreprywatyzowanej działki przy ul. Bema 76, która sąsiaduje z terenem Przedszkola nr 74. Zwrot tej nieruchomości jest obiektem zainteresowania komisji weryfikacyjnej.

Zwrot nieruchomości przy ul. Bema 76

W lutym 2012 roku wydana została przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy decyzja reprywatyzacyjna dotycząca niezabudowanej nieruchomości o powierzchni blisko 2000 mkw. położonej przy ul. Bema 76. Ponadto została ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa, a więc umożliwienie dojazdu do nieruchomości od strony ul. Ludwiki. Taka decyzja budziła wiele kontrowersji, gdyż wskazany w decyzji dojazd do zwróconej nieruchomości miałby odbywać się przez teren V Ogrodu Jordanowskiego, który wchodzi w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacyjnych.

Do tej pory nie zostały wydane żadne grunty pod przejście i dojazd do nieruchomości przy ul. Bema 76. Dla tej nieruchomości nie zostały wydane również warunki zabudowy.

Inne działania podejmowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

  • 22.12.2017 r. - Zarząd Dzielnicy Wola i Biuro Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy wystąpiły  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o stwierdzenie nieważności decyzji zwrotowej.
  • 19.01.2018 r. – Skierowane zostało doniesienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w tej sprawie. Z informacji posiadanych przez Urząd Dzielnicy Wola śledztwo trwa.
  • 10.07.2018 r. - został skierowany do sądu pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa.
  • 06.09.2019 r. - Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie II Wydział Cywilny zabezpieczył ww. powództwo zgodnie z wnioskiem m.st. Warszawy.