null

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich ,,100 lat Policji"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  Komendant Stołeczny Policji zaprasza do udziału w konkursie pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich ,,100 lat Policji”, którego organizatorem jest Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji, a także kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej poprzez uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów i ma na celu wyłonienie najlepszej pracy w kategorii: scenicznej, literackiej, audiowizualnej i plastycznej. Eliminacje wojewódzkie w garnizonie stołecznym zostaną przeprowadzone przez Komendę Stołeczną Policji. Organizatorem finału ogólnopolskiego konkursu jest Komenda Główna Policji. Zgłoszenia (prace konkursowe) z dopiskiem KONKURS ,,100 lat Policji”, można złożyć osobiście lub przesłać do Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji do dnia 15.04.2019 roku: - w Punkcie Obsługi Interesanta Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie (w godz. 7.00-17.00), - przesyłką pocztową na adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji oraz tablicy ogłoszeń w dniu 25.04.2019 r. Najlepsze prace wyłonione w ramach eliminacji wojewódzkich wezmą udział w Finale Ogólnopolskim zgodnie z regulaminem konkursu (dostępny na stronie www.policja.waw.pl). Dodatkową nagrodą dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich będą eleganckie wieczne pióra. Życzymy ciekawych pomysłów i sukcesów artystycznych!