null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uchwała nr 3121/2019 Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Woli”.

Załączniki: