null

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uchwała nr 3118/2019 Zarządu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych”.

Załączniki: