null

Obowiązkowe oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2022 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2023

Termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu mija 31 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. sprzedawali napoje alkoholowe, do końca stycznia 2023 r. powinni:

  1. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2022 roku,
  2. zapłacić za zezwolenia.

Oświadczenie i opłata są konieczne, aby sprzedawać napoje alkoholowe w 2023 r.

Przedsiębiorca może wybrać sposób opłaty: 

  1. opłata za cały rok,
  2. trzy równe raty: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Oświadczenie o wartości sprzedaży powinno być złożone w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy (tam, gdzie znajduje się punkt sprzedaży) przez ePUAP, pocztą lub osobiście. Na rachunek urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr r-ku: 35 1030 1508 0000 0005 5003 6193 trzeba wpłacić właściwą kwotę. Przyjęcie przelewu przez bank to dzień terminu opłaty.

Dodatkowy termin opłaty:

Jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia i nie dokona opłaty do 31 stycznia, to może zrobić to w ciągu kolejnych 30 dni. W dodatkowym terminie jednak zapłaci więcej.

  1. o 30% opłaty podstawowej, jeśli nie złoży oświadczenia,
  2. o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w 2023 r., jeśli nie wniesie opłaty.

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych jest dostępny
w serwisie 19115: 
formularz oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym

Kalkulator opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Brak oświadczenia lub/i opłaty grozi utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wniosek o kolejne zezwolenie będzie można złożyć po 6 miesiącach po wydaniu decyzji wygaszającej.