null

Obowiązkowa segregacja odpadów i nowe stawki opłat od marca

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 marca 2020 r. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych - 94 zł za gospodarstwo. Warszawa przygotowała też pomoc osłonową. Właściciele nieruchomości do 10 kwietnia mają złożyć nową deklarację.
W związku z zagrożeniem epidemicznym przypominamy, że:
Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:
 • pobierz wzór deklaracji elektronicznej  
 • zapisz go na komputerze 
 • otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader 
 • wypełnij aktywny dokument deklaracji
 • zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję 'Drukuj formularz', w polu 'Drukarka' wybrać 'Microsoft Print to PDF' i zapisać na dysku.
 • prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe. 
 • wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”.
 • deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego 
lub Złożyć deklarację drogą pocztową. 1. Wydrukuj deklarację – formularze dostępne są tutaj 2. Wypełnij ją i podpisz 3.Wyślij drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy
W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji. Termin wniesienia opłaty za marzec br. nie może zostać wydłużony i upływa 28.03. 
Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.

Selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie wchodzą od 1 marca 2020 r.  Stawki opłat dla nieruchomości: ·        wielorodzinnej - 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe, ·        jednorodzinnej - 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe, ·        rekreacyjno-wypoczynkowej - 169,30 zł/rok, ·        dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) - 1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc, ·        z usługami hotelarskimi - 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc, ·        niezamieszkałej, gdzie powstają odpady komunalne, zależne od pojemności pojemników:

o   120 litrów - 5,90 zł,

o   240 litrów - 11,81 zł,

o   660 litrów - 32,50 zł,

o   770 litrów - 37,91 zł,

o   1100 litrów - 54,17 zł,

o   2500 litrów – 123,11 zł,

o   3500 litrów – 172,35 zł,

o   4000 litrów – 196,98 zł,

o   5000 litrów – 246,22 zł,

o   7000 litrów – 344,71 zł,

o   10000 litrów – 492,45 zł,

o   12000 litrów – 590,94 zł,

o   14000 litrów – 689,43 zł,

o   16000 litrów – 787,92 zł,

o   20000 litrów – 984,90 zł,

o   36000 litrów – 1 772,83 zł.

  Mieszkańcy zamieszkujący domy jednorodzinne i deklarujący kompostowanie bioodpadów płacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł.  Rządowa ustawa nakazuje samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie. Warszawscy radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, czyli wyniesie dwukrotność stawki podstawowej opłaty.  Wszystko o odpadach Formularze deklaracji, harmonogramy odbioru odpadów, informacje związane z nowym systemem opłat można zaleźć na nowej odsłonie strony czysta.um.warszawa.pl. Znajduje się za tam również wyszukiwarka z blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji.  Deklaracje W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r.:
 1. poprzez przesłanie deklaracji listem poleconym do urzędu dzielnicy lub,
 2. wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP) lub,
 3. złożyć deklarację w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic (co w niektórych dzielnicach w okresie zagrożenia epidemicznego może być utrudnione lub niemożliwe).
Mieszkańcy bloków nie składają deklaracji. Więcej informacji w zakładce „Złóż deklarację”. Ważne terminy Pierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami należy wnieść do 28 marca 2020 r. Potem do 28. dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych (adresy dostępne tutaj).  Wszelkie nieprawidłowości i pytania mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. O przypadkach oszustw i próbach wyłudzania pieniędzy „na odpady” należy powiadomić policję.  Warszawska pomoc osłonowa W trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe wsparcie w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Finansowa pomoc pokryje minimum 50% bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.  Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50  zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50  zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r.