null

OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRZEDSZKOLAKA

Drukuj otwiera się w nowej karcie

OBCHODY OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRZEDSZKOLAKA

23 września 2019 r. w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka organizowane we współpracy z Przedszkolem nr 124, z  OMEP oraz Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki C. Freineta. Patronat nad wspólną zabawą objął Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W spotkaniu wzięło  udział dziewięć grup z Przedszkoli Dzielnicy Wola: P nr 47, P nr 62, P nr 116, P nr 118,  P nr 124,  P nr 172, P nr 209, P nr 237, P nr 238. Wszystkie zabawy odbywały się w ogrodach przedszkolnych Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33 oraz przy ul. Leonarda 6/8. Dzieci wykonywały zadania rozwijające kompetencje matematyczne, wyobraźnię, sprawność ruchową oraz umiejętność pracy w zespole: kodowanie przy pomocy kolorowych kubków, przeliczanie elementów, mierzenie objętości drzewa, tworzenie obrazu własnej grupy z wykorzystaniem figur geometrycznych, tworzenie swobodnego tekstu przez dzieci, pokonywanie toru przeszkód, układanie wieży z drewnianych bloków, poszukiwanie ukrytych elementów oraz poruszanie się przy pomocy mapy.

Wszystkie grupy otrzymały nagrody (gry matematyczne) oraz pamiątkowe dyplomy, a każdy uczestnik pamiątkowy znaczek Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

Dzieciom serdecznie gratulujemy!