null

Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawie znakowanie rowerów możliwe jest już od 2010 roku. Dzięki unikatowemu oznaczeniu, po odnalezieniu roweru przez policję, będzie można po pierwsze udowodnić, że pochodzi on z kradzieży, a po drugie odnaleźć właściciela. Na wyposażeniu stołecznych jednostek policji będą 82 engrawery zakupione przez Miasto st. Warszawę za przeszło 10 tys. zł. Działania prowadzone są na terenie jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Lista miejsc, gdzie można wygrawerować rower znajduje się na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji:

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/37713,Oznakuj-swoj-rower-terminy-znakowania-rowerow.html?search=665063