null

Naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Każdy użytkownik wieczysty może wystąpić do Wydziału Nieruchomości o udzielenie informacji dotyczącej obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jeśli nabył grunt w udziale i nie otrzymał wcześniej od zbywcy informacji dotyczącej wysokości opłaty związanej z nabytym prawem. Wydział Nieruchomości po otrzymaniu umów zawartych w formie aktów notarialnych oraz innych dokumentów świadczących o zmianie użytkownika wieczystego – po wprowadzeniu danych do bazy – informuje „nowych” użytkowników wieczystych o obowiązującej opłacie, wysyłając zawiadomienie.

Ze względu na opóźnienia w przepływie dokumentów od notariusza do komórki zajmującej się opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w dzielnicy, każdy zainteresowany może złożyć wniosek.

Wniosek o naliczenie opłaty – do pobrania
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – do pobrania