null

Na Woli będzie Skwer Karaimski

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcia bramy cmentarnej Karaimów. Cmentarz mieści się przy nowym Skwerze
Cmentarz Karaimski | Autor: T.K.

Skwer Karaimski – taką nazwę niedługo zyska zrewitalizowany teren zielony na Ulrychowie. Rada Warszawy jednogłośnie poparła stanowisko radnych Woli. Będzie to pierwsze miejsce w Polsce, którym uhonorowana zostanie mniejszość karaimska.

Pod koniec ubiegłego roku zakończyła się rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej. Na terenie ograniczonym ulicami Pustola, Redutową i Elekcyjną powstał zielony skwer, po którym można spacerować nowymi alejkami i odpocząć, przysiadając na zainstalowanych ławkach warszawskich. Obok znajduje się Cmentarz Karaimski, który powstał w 1890 roku, a już niedługo nazwę "Karaimski" zyska także okoliczny skwer, ponieważ Rada Warszawy jednogłośnie poparła inicjatywę wysuniętą przez Radę Dzielnicy Wola.

Karaimi to najmniej liczna grupa etniczna uznawana przez Polskę, a która jest silnie związana z warszawską Wolą – mówi Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola i sprawozdawczyni projektu uchwały.

Przedstawiciele Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, Związku Karaimów Polskich oraz Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej złożyli wniosek, w którym proszą o nadanie nazwy Skwer Karaimski terenowi zielonemu, zlokalizowanemu pomiędzy ulicami Redutową i Pustola a cmentarzami Karaimskim i Prawosławnym. Wniosek ten spotkał się z przychylnością rady dzielnicy – dodaje Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. 

Wolscy radni podjęli uchwałę jednogłośnie, kierując ją pod obrady Rady Warszawy. W uzasadnieniu można przeczytać, że ani w Warszawie, ani w całej Polsce, nie istnieje nazwa obiektu miejskiego, który dawałby świadectwo zamieszkania w naszym kraju Karaimów. Dla zaistnienia obecności tej mniejszości etnicznej w świadomości społecznej uzasadnione jest nadanie nazwy – Skwer Karaimski.

Wszyscy wolscy radni zgodzili się, że takie działanie jest odpowiednim oddaniem szacunku dla całej mniejszości, obejmującym wszystkich członków społeczności karaimskiej w aspekcie historycznym i współczesnym - mówi Ewa Statkiewicz.

Nowy parking

Przy okazji rewitalizacji terenów wzdłuż ul. Pustola zlikwidowano parking, z którego korzystali mieszkańcy okolicznych bloków.

Był on niezgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i musieliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie – mówi Krzysztof Strzałkowski. – Na prośbę przewodniczącej, Ewy Statkiewicz zorganizowaliśmy ekspresowe spotkanie z MZA, na którym byli także przedstawiciele strony społecznej. Szybko doszliśmy do porozumienia, na mocy którego parking został przeniesiony na teren dawnej zajezdni autobusowej, dzięki czemu ciągle służy mieszkańcom. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym za zrozumienie, chęć dialogu i działania – zakończył.

Historia Karaimów

Polscy Karaimi są mniejszością etniczną pochodzenia tureckiego, którzy w średniowieczu przybyli ze swych pierwotnych siedzib na Krymie na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Czerwonej. W okresie rządów wielkiego księcia Witolda Karaimi zostali osadzeni w obrębie pasa obronnego do odpierania ataków przed Krzyżakami. Na warszawskiej Woli funkcjonuje jedyny czynny cmentarz karaimski w Polsce. Oprócz karaimskiej mniejszości etnicznej, w Polsce uznawane są również: łemkowska, romska i tatarska.