null

Można już składać wnioski o refundację remontów zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie niewyraźnie ujęte żółte kwiatki osadzone w kwadratowych donicach. W tle wyremontowany budynek z czerwonej cegły.
Kolonia Wawelberga | Autor: Tomasz Keller

Od 1 kwietnia do 2 maja można składać wnioski o refundacje za prace remontowe przy zabytkach wykonane w 2021 roku. Przyznane środki pokryją do 50 proc. kosztów poszczególnych zadań, a kwota dofinansowania może wynieść nawet 200 tys. zł. Przyznając środki na ten cel, Rada Warszawy zapewniła również finansowanie kontynuacji prac przy wielu wolskich zabytkach.

Rada Warszawy podjęła niedawno uchwałę dotacyjną na prace konserwatorsko-remontowe przy warszawskich zabytkach. Dzięki niej zarządcy obiektów otrzymają 9,4 mln zł, dzięki którym przeprowadzą niezbędne remonty lub będą kontynuować te już rozpoczęte.

Dbanie o zabytki to nasz obowiązek, który ciężko jest wykonywać w czasach wszechobecnej drożyzny i inflacji. Dlatego tym bardziej się cieszę, że radni znaleźli dodatkowe środki na ten cel – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – W przyznanej puli, 2,7 mln zł przeznaczono na refundacje za remonty już wykonane, a 6,7 mln zł przeznaczone będzie na prace bieżące – dodaje.

Na Woli dofinansowane zostaną remonty między innymi nad bramą przy Chłodnej 20, kościele św. Stanisława na Wolskiej 76, budynku mieszkalnym przy ulicy Wawelberga 3 i Górczewskiej 15 (Kolonia Wawelberga), cerkwi Jana Klimaka (Wolska 138/140) oraz kilkunastu zabytkowych nagrobków na cmentarzach: Powązkowskim i Prawosławnym.

Aby otrzymać refundację na wykonane już prace, należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć kompletną dokumentację przeprowadzonego remontu. Można zrobić to w terminie od 1 kwietnia do 2 maja i te, które wpłyną po tym dniu, nie będą rozpatrywane. Wniosek można wypełnić w formie papierowej i dostarczyć osobiście do siedziby Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20, do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 lub za pośrednictwem poczty. Można go też złożyć w formie elektronicznej i przesłać za pomocą platformy Moja Warszawa dostępnej pod podanym linkiem. W tym przypadku konieczne jest uwierzytelnienie Profilem Zaufanym.

Przy składaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wniosek zawiera wszystkie wymagane elementy.

To kluczowe, bo od tego może zależeć przyznanie dotacji. Wnioskodawcom zdarza się nie załączyć zdjęć w formie elektronicznej, dokumentacji powykonawczej czy dziennika budowy. Aby mieć pewność, że załączyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, można skorzystać z tabeli załączników znajdującej się na końcu formularza – mówi Kamil Giemza radny Woli. – Należy także pamiętać, że w przypadku zabytków ujętych w gminnej ewidencji konieczna jest opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków, o którą trzeba wystąpić wcześniej – dodaje.

Mężczyzna idący alejką cmentarną wzdłuż nagrobków
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Widok na zarośniętą płytę nagrobną, na której stoi znicz. w tle widać inne nagrobki.
Zdjęcie odnowionego budynku z czerwonej cegły z adresem na tabliczce Górczewska 15
Rzeźba przedstawiająca anioła z ułamaną ręką i osobę klęczącą przed nią.