null

Możemy pomóc osobom bezdomnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z trwającym okresem zimowym i niskimi temeraturami zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których mogą przebywać osoby szukające schronienia.

W okresie tej zimy pojawiały się informacje o przypadkach zamarznięć osób w pustostanach w budynkach komunalnych.

Informujemy, iż m.st. Warszawa ma podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi na organizację schronienia dla osób bezdomnych, a liczba miejsc w pełni zabezpiecza potrzeby.

Każda osoba bezdomna może znaleźć schronienie w placówkach do tego przeznaczonych.

Apelujemy o uwrażliwienie na potrzeby osób, które w okresie zimowym są w szczególnie trudnej sytuacji.

Załączniki: