null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola (kadencja 2021/2022)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

"Tylko taką młodzież można uznać za zdrową, która nie godzi się ze starym ładem i - głupio czy mądrze - walczy z nim; wymaga tego jej natura i na tym opiera się postęp". -  Antoni Czechow

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią reaktywowała się Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 21 października br. w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. W spotkaniu uczestniczyła młodzież, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pani Ewa Statkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Pani Urszula Kęcik – Staniszewska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Pan Robert Rafałowski, Radny Dzielnicy Wola Pan Wojciech Bartnik.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została powołana Uchwałą nr L/323/2010 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 25.05.2010 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr XXVII/184/2012 z dnia 11.12.2012 r.).

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola reprezentuje poglądy i opinie młodych mieszkańców Dzielnicy Wola. Swoją działalnością promuje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, a tym samym szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podejmuje działania na rzecz zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i działa w ich interesie. W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy wchodzą delegaci szkół podstawowych i średnich znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola.

Prezydium MRD Wola (kadencj 2021/2023)

  • Przewodnicząca – Igor Mięsiak
  • Wiceprzewodniczący – Konrad Bałdyga
  • Wiceprzewodniczący – Jan Lipiński
  • Sekretarz –Borys Raczyński

Radny Szymon Szulc delegat do Młodzieżowej Rady Warszawy

Kontakt Główny

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
e-mail główny: wola.mrd@gmail.com

kontakt za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola
al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
sekretariat – tel. 022 44 35 790
mail mrd.wola@um.warszawa.pl


Opiekun – Katarzyna Stanikowska – tel. 22 44 35 794; 514 603 602 mail: kstanikowska@um.warszawa.pl    

Zbiorowe zdjęcie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola z przedstawicielami Rady, Zarządu Dzielnicy Wola i pracownikami Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Wola.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Wręczanie nominacji na Młodzieżowego Radnego przez Przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy Wola. Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola 21 października 2021 roku
Przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Wola oraz pracownicy Wydziału Obsługi Rady. Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola kadencji 2021/2022, 21 października 2021 roku.
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola kadencji 2021/2022, 21 października 2021 roku.
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Ewa Statkiewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wola Pani Urszula Kęcik Staniszewska, Zastepca Burmistrza Dzilenicy Wola Pan Robert Rafałowski i Radny Dzielnicy Wola Pan Wojciech Bartnik. Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola kadencji 2021/2022, 21 października 2021 roku.
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola kadencji 2021/2022, inauguracyjna Sesja 21 października 2021 roku.
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola 2021/2022 na inauguracyjnej Sesji 21 października 2021 roku.