null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Tylko taką młodzież można uznać za zdrową, która nie godzi się ze starym ładem i - głupio czy mądrze - walczy z nim; wymaga tego jej natura i na tym opiera się postęp."
Antoni Czechow


Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy została powołana Uchwałą nr L/323/2010 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 25.05.2010 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr XXVII/184/2012 z dnia 11.12.2012 r.).

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola reprezentuje poglądy i opinie młodych mieszkańców Dzielnicy Wola. Swoją działalnością promuje aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym, a tym samym szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola poprzez współpracę z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podejmuje działania na rzecz zaspokajania oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i działa w ich interesie.

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy wchodzą delegaci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wola.
 

Skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola (kadencja 2018/2020)

 

Prezydium MRD Wola:

Przewodnicząca: Weronika Matyka - III LO im. Gen. Józefa Sowińskiego
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Piątkowska - XII LO im. Henryka Sienkiewicza
Sekretarz: Aleksandra Kuczyńska - XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika

Radni i pomocnicy:

Natalia Raczyńska - Pomocnik - SP 63 im. Zawiszy Czarnego

Kacper Bogucki - Radny - Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie
Jeremi Adamowicz - Radny - SP 388 im. Jana Pawła II
Maciej Chrzanowski - Pomocnik - ZS Fototechnicznych

Kacper Chyła - Radny - XLV LO im. Romualda Traugutta
Damian Olczak - Radny - SP 63 im. Zawiszy Czarnego
Rafał Wysocki - Radny - ZS Fototechnicznych
Adrian Godlewski - Radny - LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego
Dominika Nawara - Radna - SP 389 im. Stefana Starzyńskiego
Natalia Dąbrowska - Pomocnik - SP 389 im. Stefana Starzyńskiego
Patryk Nowacki - Radny - SP 148 im. Hugona Kołłątaja
Zuzanna Wdowiak - Pomocnik - SP 236 im. Ireny Sendlerowej
Daria Parzyńska - Radna - SP 236 im. Ireny Sendlerowej
Julia Ruclak - Pomocnik - XLC LO im. Romualda Traugutta
Cezary Huszcza - Pomocnik - III LO im. Gen. Józefa Sowińskiego
Aleksandra Gabrylewicz - Pomocnik - III LO im. Gen. Józefa Sowińskiego
Wiktoria Rutkowska - Pomocnik - SP 63 im. Zawiszy Czarnego
Robert Mozdniewicz - Pomocnik - SP 63 im. Zawiszy Czarnego

 Projekty realizowane:

  • Debaty ogólnodostępne
  • Zbiórki charytatywne
  • Projekty skierowane w stronę młodzieży
  • Koncerty i pokazy
  • Konsultacje doradcze w sprawach najmłodszych mieszkańców dzielnicy Wola
  • Integracja młodzieży

Kontakt

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
e-mail:
  1. mrdwola@wp.pl
  2. mrdw.wola@gmail.com

lub za pośrednictwem

Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:
Referatu Obsługi Rady
Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
sekretariat – tel. 022 44 35 790; mail or.wola@um.warszawa.pl

Opiekun – Katarzyna Stanikowska – tel. 22 44 35794; 514 603 602
mail: kstanikowska@um.warszawa.pl