null

Młodzi matematycy z Woli najlepsi w Polsce

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ponad 10 procent wszystkich uczniów zakwalifikowanych do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Juniorów z Warszawy pochodzi z jednej wolskiej szkoły. To najlepszy wynik w kraju i efekt wprowadzenia nowoczesnego programu nauczania.  Po raz pierwszy uczniowie do pilotażowych klas o profilu matematycznym z nauczaniem według programu doktora Wojciecha Guzickiego mogli zapisać się w 2017 roku. Już po dwóch latach ze szkoły 221 przy ul. Ogrodowej 25 podopiecznych zakwalifikowało się do drugiego etapu ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów. Z każdym rokiem nowatorskie metody przynoszą coraz lepsze efekty.   – Rok temu było to 30 uczniów, a w tym roku jesteśmy absolutnymi rekordzistami Polski – chwali się Grażyna Orzechowska – Mikulska, zastępczyni burmistrza Woli, odpowiedzialna za edukację.  35 uczestników, czyli dziesięć i pół procenta uczniów zakwalifikowanych z Warszawy do drugiego etapu ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów stanowią uczniowie z wolskiej szkoły podstawowej – wyjaśnia Orzechowska – Mikulska.  Jak wskazują nauczyciele uczniom profilowanych klas matematycznych łatwiej też przychodzi nauka innych przedmiotów, co przekłada się na wyniki w konkursach.  -  6 uczniów zakwalifikowało się do drugiego etapu Olimpiady Juniorów z Języka Angielskiego, 2 uczniów do II etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów oraz 5 uczniów do drugiego etapu Konkursu Logia, 2 uczennice reprezentowały szkołę w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych i aż 13 uczniów zostało stypendystami Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020.Możemy poszczycić się także laureatami i finalistami konkursów kuratoryjnych z chemii, biologii, fizyki, historii i geografii – wylicza Magdalena Borucka zastępczyni dyrektora szkoły 221 przy ul. Ogrodowej.  Od września 2017 r. w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej realizowany jest nowatorski program nauczania, który stworzył dr hab. Wojciech Guzicki, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.  Oznacza to dla uczniów więcej godzin królowej nauk w szkole, dostęp do doświadczonej kadry współpracującej z UW, 3 dniowe wyjazdy, na których uczniowie uczestniczą w wykładach, dużo pracyzabaw matematycznych i szans na rozwój, nowych pasji i kontaktów rówieśniczych– To pokazuje jak wielkie znacznie dla nauki przedmiotów ścisłych, ma przystępna forma realizacji zajęć i wspieranie miękkich kompetencji uczniów – mówi Joanna Tracz Łaptaszyńska, wolska radna.  Kontynuacja programu jest możliwa dzięki decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 17 grudnia 2020 roku, na mocy której VII i VIII klasy matematyczne z SP 221 objęte zostały eksperymentem pedagogicznym pn. „Matematyka źródłem pewności i radości” na lata szkolne 2020/2021 – 2024/2025.  Niedługo ruszy nabór do wolskich szkół podstawowych. Zapraszamy do składania podań nie tylko do SP 221. Szczegóły rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 już wkrótce pojawią się na stronach internetowych szkół i dzielnicy.