null

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika dekoracyjna
Autor: D. Piątkowski

Największą satysfakcję odczuwamy właśnie wtedy,
gdy dajemy innym coś z siebie,
gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi,
gdy przyłączamy się do jakiejś większej sprawy
i staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na otaczający świat.
(Nick Vujicic, „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!”)

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja, by podziękować za trud i zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli na rzecz potrzebujących i słabszych. To święto Wolontariuszy i Wolontariuszek, którzy poświęcają swój czas, energię, dzieląc się swoimi umiejętnościami i sercem.

Wsparcie może być realizowane w różnych miejscach i formacie – m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego, wolontariatu w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, administracji publicznej, domach pomocy społecznej, jak również w ramach wolontariatu szkolnego i młodzieżowego, wolontariatu w schroniskach, domach dziecka czy też w ramach wolontariatu międzynarodowego. 

Niezależnie od miejsca, wieku, doświadczenia – ważna jest chęć pomocy i wsparcia. Dobra wola i zaangażowanie Wolontariuszy i Wolontariuszek zmieniają otaczający nas świat w bardziej przyjazny, dostępny, pomagają w przełamaniu barier, wspierają w chorobie lub samotności.

Dzielnica Wola, we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, realizuje projekt wspierający Seniorki i Seniorów poprzez włączanie Wolontariuszy i Wolontariuszek  do wsparcia w zakupach, wspólnym spędzeniu czasu, wsparciu w odbiorze leków, towarzyszeniu w drodze do lekarza, czy innych sytuacjach dnia codziennego wymagających wsparcia. Osoby chętne do włączenia się w nasz wolski wolontariat zachęcamy do kontaktu: MOO PCK tel. 607 505 558.

Wszystkim Wolontariuszom i Wolontariuszkom, działającym na rzecz Mieszkanek i Mieszkańców m.st. Warszawy, w tym szczególnie Dzielnicy Wola, dziękujemy za czas i serce, życząc osobistej satysfakcji i wracającego dobra. 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony co roku 5 grudnia, został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 roku.