null

Międzynarodowa Konferencja "Wokół praw dziecka".

Drukuj otwiera się w nowej karcie
27 stycznia 2020. r w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej 6 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Wokół praw dziecka” organizowana przez Polski Komitet OMEP oraz Przedszkole 124 i Przedszkole 237 im. Warszawskiej Syrenki. Program konferencji: 08:30-09:00 – Rejestracja 09.00-09.05 – Powitanie – Anna Wróbel Prezes Polskiego Komitetu OMEP 09:05-09:15 – Uroczyste otwarcie konferencji – Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Krzysztof Strzałkowski oraz Grażyna Orzechowska-Mikulska z-ca Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 09:15-09:30 – Prezentacje dziecięce CZĘŚĆ PLENARNA 09:30-10:30 – 30 lat z Konwencją Praw dziecka/ 30 years with the UN Convention on the rights of the Child, dr Ingrid Engdahl, Ass. Professor, a preschool teacher and psychologist, Stockholm University, Sweden, European president of OMEP 10:30-11:00 – Przestrzeń dla dziecka. Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska wcodziennej praktyce wychowawczej, Barbara Janina Sochal, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka 11:00-11:20– przerwa kawowa 11:20-12:10 – Prawa dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnym systemie oświaty, dr Agnieszka Olechowska, Dyrektor Instytutu w jednostce Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie 12:10-13:00 – Indywidualizacja kształcenia jako fundamentalne prawo każdego ucznia. Perspektywa neurokognitywna, prof. UAM, dr hab. Renata Michalak”, Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej Uniwersytet im.Adama Mickiewicza 13:00-13:45  – Lunch 13:45-14:45 – Prawa uczniów ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się i jak z nich korzystać w systemie oceniania wewnątrz- i zewnątrzszkolnego, prof. dr hab. Marta Bogdanowicz 14:45- 15:00  – Film „Moje prawa” 15:00-15:15 – Rozstrzygnięcie konkursu na cykl scenariuszy dotyczący praw dziecka – wręczenie statuetki „Kreatywny nauczyciel” 15:15- 17:00 WARSZTATY:
  • Porozmawiajmy o  prawach    Gdzie  jesteśmy  dzisiaj  i  dokąd  zmierzamy?
Barbara Janina Sochal, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka;
  • Pedagogika Freineta i prawa dziecka, Anna Korzeniewska, Agnieszka Kamińska, Przedszkole 124;
  • Korelacja między koncepcją planu daltońskiego a ideami korczakowskimi. Prawa dziecka w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, Barbara Buczkowska-Staniec, Polskie Stowarzyszenie Dalton, Polski Komitet OMEP;
  • Wykorzystanie metody Lalek Personalnych w kontekście praw dziecka, Paulina Zdanowska, Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki;
  • Edukacja outdoorowa  odpowiedzą  na  rzeczywiste  potrzeby  dziecka,  Aleksandra
Młotkowska, Marta Drozd, Przedszkole Nr 59. 17:00 -17:15 – zakończenie konferencji Działanie towarzyszące:
  • Wystawa pokonkursowa Swobodny tekst – Przedszkole nr 124;
Wystawa prac plastycznych nadesłanych na Ogólnopolski Konkurs Polskiego Komitetu OMEP Wiemy, znamy, szanujemy artystyczny krąg wokół praw dziecka. Wydarzenie objęte jest patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola. Zapraszamy do udziału i rejestracji pod zamieszczonym linkiem: https://omep.org.pl/miedzynarodowa-konferencja-wokol-praw-dziecka/